Giáo án Địa lí Lớp 6 - Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Giáo án Địa lí Lớp 6 - Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

 - Hiểu nguyên nhân của việc hình thành địa hình trên bề mặt trái đất là do tác động của nội lực và ngoại lực.

 - Trình bày được nguyên nhân sinh ra và tác hại của hiện tượng núi lửa và động đất.

 - Biết cấu tạo của ngọn núi lửa.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: mô tả được quá trình hình thành động đất và núi lửa.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: phân tích, quan sát các hình ảnh để tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực. Nguyên nhân hình thành động đất và núi lửa.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: vận dụng kiến thức đã học để đề xuất các giải pháp giảm nhẹ ảnh hưởng của động đất và núi lửa.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: thông cảm, chia sẻ với những vùng bị ảnh hưởng của động đất và núi lửa.

 

docx 5 trang tuelam477 4750
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí Lớp 6 - Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường:...................
Tổ:............................
Ngày: ........................
Họ và tên giáo viên:
 .............................
TÊN BÀI DẠY: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 6
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
 - Hiểu nguyên nhân của việc hình thành địa hình trên bề mặt trái đất là do tác động của nội lực và ngoại lực.
 - Trình bày được nguyên nhân sinh ra và tác hại của hiện tượng núi lửa và động đất.
 - Biết cấu tạo của ngọn núi lửa.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: mô tả được quá trình hình thành động đất và núi lửa.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: phân tích, quan sát các hình ảnh để tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực. Nguyên nhân hình thành động đất và núi lửa.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: vận dụng kiến thức đã học để đề xuất các giải pháp giảm nhẹ ảnh hưởng của động đất và núi lửa.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: thông cảm, chia sẻ với những vùng bị ảnh hưởng của động đất và núi lửa.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Chuẩn bị của giáo viên 
- Bản đồ Tự nhiên thế giới (treo tường)
- Một số tranh ảnh về núi lửa, động đất
 2. Chuẩn bị của học sinh 
- Sách, vở, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)
a) Mục đích:
- Gợi nhớ, huy động hiểu biết về các dạng địa hình.
- Tạo hứng thú hiểu biết về các dạng địa hình bề mặt Trái Đất.
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về địa hình do tác động của nội lực, ngoại lực
Bước 2: HS quan sát tranh và bằng hiểu biết để trả lời
Bước 3: HS báo cáo kết quả, Hs khác lắng nghe, nhận xét.
Bước 4: GV dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực (15 phút)
a) Mục đích:
- Học sinh biết được khái niệm, tác động của nội lực và ngoại lực.
b) Nội dung:
- Hs đọc văn bản SGK và kết hợp quan sát hình 30 để biết được khái niệm, tác động của nội lực và ngoại lực.
Nội dung chính:
1. Tác dụng của nội lực và ngoại lực.
- Nội lực: là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất
- Ngoại lực: là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.
- Tác động của nội lưc và ngoại lực:
+ Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau nhưng xảy ra đồng thời và tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất.
+ Tác động của nội lực thường làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề, còn tác động của ngoại lực lại thiên về san bằng, hạ thấp địa hình.
=> Do tác động của nội, ngoại lực nên địa hình bề mặt Trái Đất có nơi cao, thấp, có nơi bằng phẳng, có nơi gồ ghề.
c) Sản phẩm:
- Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
+ Nội lực, ngoại lực
+ Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động ném ép vào các lớp đá, làm cho chúng uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất.
+ Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu là 2 quá trình: Phong hoá các loại đá và xâm thực (Nước chảy, gió).
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ, yêu cầu HS đọc nội dung SGK và trả lời các câu hỏi:
- Nguyên nhân nào sinh ra sự khác biệt của địa hình bề mặt trái đất ?
-Thế nào là nội lực? 
- Ngoại lực là gì? 
Bước 2: Hs suy nghĩ trả lời và trình bày trước lớp.
Bước 3: Gv nhận xét và chuẩn xác.
2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu núi lửa và động đất.
a) Mục đích:
- Biết được khái niệm măcma, núi lửa, động đất.
- Trình bày được hiện tượng núi lửa, động đất và tác hại của chúng. 
b) Nội dung:
- Học sinh đọc đoạn văn bản SGK trang 39,40 kết hợp quan sát các hình 31, 32, 33 để biết khái niệm động đất, núi lửa và hậu quả của các hiện tượng đó mang lại. Từ đó để xuất các giải pháp.
c) Sản phẩm:
- Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
+ Là hình thức phun trào mắc ma dưới sâu lên mặt đất.
+ Núi lửa đang phun hoặc mới phun là núi lửa đang hoạt động. Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa tắt.
+ Là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất, ở dưới sâu, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội.
+ Người, nhà cửa, đường sá, cầu cống, Công trình xây dựng, của cải.
+ Dùng thang đo Richte.
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ, yêu cầu HS đọc nội dung SGK hình 31,32,33 để trả lời các câu hỏi:
- Núi lửa là gì. 
- Thế nào là núi lửa đang phun trào và núi lửa đã tắt? 
- Động đất là gì? 
- Những thiệt hại do động đất gây ra? 
- Người ta làm gì để đo được những trận động đất?
Bước 2: Hs trả lời, Hs khác lắng nghe và nhận xét.
Bước 3: Gv bổ sung và chuẩn xác. Mở rộng về thang đo Richte.
3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)
a) Mục đích:
- Củng cố lại nội dung bài học.
b) Nội dung:
- Hs vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi của giáo viên.
c) Sản phẩm:
- Học sinh viết ra giấy được các câu trả lời phù hợp với câu hỏi đặt ra.
+ Vì sau khi núi lửa phun trào các dung nham là vùng đất màu mỡ thuận lợi canh tác các cây công nghiệp.
+ Xây dựng nhà cửa kiên cố, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ, giáo viên đặt câu hỏi:
Câu 1: Núi lửa gây ra nhiều tác hại cho con người, nhưng tại sao quanh núi lửa vẫn có dân cư sinh sống?
Câu 2: Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra.
Bước 2: Hs trả lời, Hs khác lắng nghe và nhận xét.
Bước 3: Gv bổ sung và chuẩn xác.
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)
a) Mục đích:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề liên quan thực tế.
b) Nội dung:
- Học sinh dựa vào nội dung để tìm những bài viết tranh ảnh phù hợp.
c) Sản phẩm:
- Học sinh sưu tầm được các bài viết, tranh ảnh về hai hiện tượng động đất và núi lửa.
d) Cách thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ, giáo viên đặt câu hỏi:
- Sưu tầm bài viết, tranh ảnh về hai hiện tượng động đất và núi lửa.
Bước 2: Hs sưu tầm ở nhà, tiết sau trình bày trước lớp.
Bước 3: Gv tổng kết, khen ngợi.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dia_li_lop_6_bai_12_tac_dong_cua_noi_luc_va_ngoai_lu.docx