Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Kết nối tri thức) - Bài 4: Phần nói và nghe

Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Kết nối tri thức) - Bài 4: Phần nói và nghe

Yêu cầu nói:

+ Nói đúng mục đích (trình bày ý kiến).

+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.

+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.

+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.

 

pptx 11 trang Bảo Trúc 03/04/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Kết nối tri thức) - Bài 4: Phần nói và nghe", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ 
Nhóm: . 
Tiêu chí 
Mức độ 
Chưa đạt 
Đạt 
Tốt 
1. Chọn được nội dung hay, có ý nghĩa 
Chưa c ó ý kiến để trình bày 
Có ý kiến, suy nghĩ để trình bày nhưng chưa hay. 
Trình bày hay và ấn tượng. 
2. Nội dung trình bày phong phú, hấp dẫn 
ND sơ sài, chưa có đủ luận điểm để người nghe hiểu ý kiến trình bày 
Có đủ luận điểm để hiểu người nghe hiểu được ý kiến 
Nội dung ý kiến trình bày phong phú và hấp dẫn. 
3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm. 
Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng 
Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu. 
Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng. 
4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp. 
Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp. 
Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện. 
 Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động. 
5. Mở đầu và kết thúc hợp lí 
Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói. 
Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói. 
Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn. 
TRƯỚC KHI NÓI 
1. Chuẩn bị nội dung 
- Xác định mục đích nói và người nghe. 
2. Tập luyện 
- Tập nói một mình. 
- Tập nói trước nhóm. 
KHI NÓI 
Yêu cầu nói: 
+ Nói đúng mục đích ( trình bày ý kiến ). 
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí. 
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm. 
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp. 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ 
Nhóm: . 
Tiêu chí 
Mức độ 
Chưa đạt 
Đạt 
Tốt 
1. Chọn được nội dung hay, có ý nghĩa 
Chưa c ó ý kiến để trình bày 
Có ý kiến, suy nghĩ để trình bày nhưng chưa hay. 
Trình bày hay và ấn tượng. 
2. Nội dung trình bày phong phú, hấp dẫn 
ND sơ sài, chưa có đủ luận điểm để người nghe hiểu ý kiến trình bày 
Có đủ luận điểm để hiểu người nghe hiểu được ý kiến 
Nội dung ý kiến trình bày phong phú và hấp dẫn. 
3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm. 
Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng 
Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu. 
Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng. 
4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp. 
Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp. 
Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện. 
 Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động. 
5. Mở đầu và kết thúc hợp lí 
Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói. 
Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói. 
Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_lop_6_ket_noi_tri_thuc_bai_4_phan_noi_va_n.pptx