Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Bài 5, Tiết 1+2: Văn bản "Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập"

Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Bài 5, Tiết 1+2: Văn bản "Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập"

VĂN BẢN THÔNG TIN

Là văn bản dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, danh lam thắng cảnh, các sự kiện theo trật tự thời gian

Được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như: Hình ảnh, âm thanh, nhan đề, sapô

pptx 22 trang Bảo Trúc 03/04/2024 380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Bài 5, Tiết 1+2: Văn bản "Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNTHỊ XÃ QUẢNG YÊN- TỈNH QUẢNG NINH 
******************* 
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Hoa 
 VĂN BẢN THÔNG TIN 
THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ 
THỜI GIAN 
A 
M 
I 
Ê 
U 
T 
Ả 
H 
N 
B 
Ô 
M 
R 
I 
Ấ 
G 
G 
N 
Đ 
I 
L 
Ự 
Ế 
R 
E 
H 
E 
I 
G 
I 
C 
Ậ 
P 
M 
N 
T 
H 
Ô 
N 
G 
T 
I 
N 
O 
S 
U 
M 
Q 
Ố 
C 
G 
U 
U 
Ự 
Q 
I 
U 
C 
U 
Ả 
Ậ 
Ậ 
T 
T 
Ư 
Ể 
C 
P 
U 
Ị 
Ị 
Ự 
A 
Q 
U 
U 
Ỡ 
N 
L 
L 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B 
C 
H 
I 
F 
G 
D 
E 
AI TINH MẮT HƠN 
Em hãy tìm trong ô chữ sau các kiểu văn bản đã học 
T 
A 
M 
I 
Ê 
U 
T 
Ả 
H 
N 
B 
Ô 
M 
R 
I 
Ấ 
G 
G 
N 
Đ 
I 
L 
Ự 
Ế 
R 
E 
H 
E 
I 
G 
I 
C 
Ậ 
P 
M 
N 
T 
H 
Ô 
N 
G 
T 
I 
N 
O 
S 
U 
M 
Q 
Ố 
C 
G 
U 
U 
Ự 
Q 
I 
U 
C 
U 
Ả 
Ậ 
Ậ 
T 
T 
Ư 
Ể 
C 
P 
U 
Ị 
Ị 
Ự 
A 
Q 
U 
U 
Ỡ 
N 
L 
L 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B 
C 
H 
I 
F 
G 
D 
E 
AI TINH MẮT HƠN 
Em hãy tìm trong ô chữ sau các kiểu văn bản đã học 
T 
Nghị luận 
Tự sự 
Biểu cảm 
Miêu tả 
Thông tin 
VĂN BẢN 
THÔNG TIN 
(Thuật lại sự kiện theo trật tự 
thời gian) 
Hồ Chí Minh 
và Tuyên ngôn độc lập 
BÀI 5 
 VĂN BẢN THÔNG TIN 
THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ 
THỜI GIAN 
Đọc hiểu văn bản 
HỒ CHÍ MINH VÀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
( 2 tiết) 
 Bùi Đình Phong 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 
Câu 1 :Khi tìm hiểu về văn bản thông tin ta cần chú ý điều gì? Hãy giới thiệu ngắn gọn những hiểu biết của em về kiểu văn bản này? Cho ví dụ? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 2 : Giới thiệu vài nét tiêu biểu về tác giả? X uất xứ của văn bản? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 3 : Khi đọc văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập” cần đọc như thế nào? Giải thích các từ khó trong văn bản? 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 4: Văn bản HCM và Tuyên ngôn Độc lập thuộc thể loại gì? Thuật lại sự kiện gì? theo trình tự nào ? Xác định PTBĐ của văn bản ? 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 5 : Văn bản này có thể chia làm mấy phần? Em hãy nêu giới hạn và nội dung chính của từng phần ? 
......................................................................................................................................... 
Câu 6. Phần in đậm và thời gian đăng tải của văn bản có tác dụng gì trong văn bản? 
1 
2 
VĂN BẢN 
THÔNG TIN 
( Văn bản thuyết minh) 
Là văn bản dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, danh lam thắng cảnh , các sự kiện theo trật tự thời gian 
 Được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như: Hình ảnh, âm thanh, nhan đề, sapô 
Hồ Chí Minh 
và Tuyên ngôn độc lập 
Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ 
Giờ trái đất 
Phạm Tuyên và 
ca khúc 
mừng chiến thắng 
Điều gì giúp 
bóng đá Việt Nam 
chiến thắng 
Văn bản thông tin trình bày theo trật tự thời gian 
 Văn bản thông tin trình bày theo 
mối quan hệ nguyên nhân- kết quả 
Phần 1 : Đoạn 1 
Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ. 
 Phần 3 : Đoạn 3 
Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
 Phần 2 : Đoạn 2 
Quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập . 
B Ố C ỤC 
Trình tự thời gian 
HỒ CHÍ MINH VÀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
T huật lại sự kiện Bác Hồ soạn thảo và đọc bản Tuyên ngôn đ ộc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
 Thứ Bảy, 1-9-2018 
 	 Bằng chính sự gan góc, quyết tâm của cả dân tộc vì một nền Cồng hòa dân chủ, quyền tự do, độc lập thật sự, Tuyên ngôn độc lập khẳng định dân tộc Việt Nam phải được tự do và độc lập; “ nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập” 
SAPÔ 
Vị trí: Nằm ngay dưới nhan đề, được in đậm 
Tác dụng của phần sa pô: 
+ Thu hút sự chú ý của người đọc , xác định chủ đề của bài viết 
+ Tóm tắt nội dung bài viết 
+ Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừa chứng minh tính thời sự 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 
Câu 1 :Khi đọc văn bản này chú ý điều gì? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 2: Phần 1 thời gian và thông tin cụ thể nào được nhắc đến? Có ý nghĩa gì? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 3 : Qua tìm hiểu em biết gì về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ? Tại sao Hồ Chí Minh lại đề nghị thả dù cho Người cuốn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 * Nhiệm vụ : 
 - Học sinh 1 + 2 : Câu 1, 2 
 - Học sinh 3 + 4 : Câu 3 
Câu 1 .Ghi lại các thông tin chính trong phần nội dung bài báo tương ứng với mốc thời gian là những sự kiện nào. Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó đối với người đọc ? 
 Những mốc thời gian nào được nhắc đến trong văn bản. Tương ứng với mỗi mốc thời gian đó là sự kiện, sự việc gì? 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 
Câu 2. Tại sao Bác yêu cầu phải xét duyệt bản thảo Tuyên ngôn độc lập kĩ càng? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ Câu 3: Em có nhận xét gì về quá trình chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Thời gian 
Thông tin chính( Sự kiện) 
QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ HOÀN THIỆN BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
4/5/1945 
22/8/1945 
Bác rời Tân Trào về Hà Nội. 
 Hồ Chí Minh rời Bác Bó về Tân trào. 
25/8/1945 
Bác vào ở nội thành, ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang. 
 Sáng 26/8/1945 
Hồ Chí Minh triệu tập họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập. 
27/8/2945 
Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị. 
Ngày 28 và 29/8/1945 
Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. 
30/8/1945 
Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập. 
31/8/1945 
Bác bổ sung một số điểm vào bản Tuyên ngôn độc lập. 
14 giờ ngày 2/9/1945 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
02/9/1945 BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH 
 14 giờ ngày 2- 9-1945, trong cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, trên diễn đàn cao và trang nghiêm, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập do Người khởi thảo, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. 
 Thông tin nào được 
 nhắc tới ở phần ? 
3 
3 
 14 giờ ngày 07- 5-1954 , trong cuộc mít tinh tại vườn hoa Ngọc Hà , trước hàng chục vạn đồng bào, trên diễn đàn cao và trang nghiêm, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập do Người khởi thảo, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. 
3 
 Điều gì sẽ xảy ra nếu trong văn bản trên tác giả thay đổi thông tin về thời gian và địa điểm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập? 
- Làm sai bản chất của sự kiện 
- Người đọc hiểu không đúng từ đó sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
A 
D 
C 
B 
D. Cung cấp tri thức về các hiện tượng tự nhiên, xã hội. 
C. Bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói, người viết về một sự vật, hiện tượng 
B. Thuyết phục người đọc, người nghe về một ý kiến, nhận xét nào đó . 
A. Nhằm tái hiện con người và sự vật một cách sinh động, thuyết phục. 
 Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng với văn bản thông tin: 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
A 
D 
C 
B 
D. Đem lại cho con người những tri thức tiêu biểu nhất để con người hiểu biết và bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc về chúng 
C. Đem lại cho con người những tri thức mới lạ để con người phát hiện ra cái hay, cái đẹp của những tri thức đó . 
B. Đem lại cho con người những tri thức chính xác, khách quan về sự vật, hiện tượng để có thái độ, hành động đúng đắn 
A. Đem lại cho con người những tri thức mà con người chưa từng biết đến để hiểu biết và từ đó có thái độ, hành động đúng đắn . 
 Câu 2: Mục đích của văn bản thông tin là gì? 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
A 
D 
C 
B 
D. Có tính cá thể và giàu hình ảnh . 
C.Có tính chính xác,cô đọng,chặt chẽ và sinh động 
B. Có tính đa nghĩa và giàu cảm xúc 
A.Có tính hình tượng, giàu giá trị biểu cảm 
 Câu 3: Ngôn ngữ của văn bản thông tin có đặc điểm gì ? 
Bài 1: Em hãy chia sẻ với các bạn một thông tin nào đó liên quan đến Bác Hồ và quá trình thành lập nước mà em biết 
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII 
của Đảng Xã hội Pháp ở Tous, Pháp 
tháng 12-1920. 
Bến cảng Nhà Rồng nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước 
Sự kiện thành lập đội Việt Nam tuyên truyền 
 giải phóng quân Ngày 22/12/1944 
Bài 2 : Ở địa phương hoặc ở trường em, mọi người thường nhắc đến những sự kiện lớn nào đã diễn ra? Hãy chọn một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm để thuật lại sự kiện đó. 
HOẠT 
ĐỘNG 
DỰ 
ÁN 
NHÓM 1 
NHÓM 2 
NHÓM 3 
NHÓM 4 
Thuyết minh thuật lại sự kiện 
 Lễ hội Bạch Đằng trên quê hương em 
 Giới thiệu 
“Hội chợ xuân ở trường em” 
Thuật lại sự kiện Hội khỏe Phù Đổng 
 của trường em. 
 Giới thiệu một “ Ngày hội đọc sách” 
 mà em được tham gia. 
Chuẩn bị bài viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện 
Chọn sự kiện để thuật lại. -.>Thu thập thông tin về sự kiện ấy 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_lop_6_sach_canh_dieu_bai_5_tiet_12_van_ban.pptx