Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tin học Lớp 6

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tin học Lớp 6

Câu 1. Các dạng thông tin cơ bản là :

A. Dạng âm thanh. B. Dạng hình ảnh C. Dạng văn bản D. Tất cả đều đúng

Câu 2. Có mấy loại phần mềm:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3. CPU là cụm từ viết tắt để chỉ

A. Bộ nhớ trong của máy tính

B. Thiết bị tính toán trong máy tính

C. Bộ xử lí trung tâm

D. Bộ phận điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị

Câu 4. Đâu là phần mềm luyện tập chuột:

A. Mouse Skill B. Mario

C. Solar System 3D D. Word

 

docx 1 trang haiyen789 46870
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tin học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIN HỌC
Họ và tên: .......................................................... Lớp: 6...
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
I. Phần trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng nhất (2.0đ)
Câu 1. Các dạng thông tin cơ bản là :
A. Dạng âm thanh. B. Dạng hình ảnh 	C. Dạng văn bản 	D. Tất cả đều đúng
Câu 2. Có mấy loại phần mềm:
A. 1 	B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3. CPU là cụm từ viết tắt để chỉ
A. Bộ nhớ trong của máy tính
B. Thiết bị tính toán trong máy tính
C. Bộ xử lí trung tâm
D. Bộ phận điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị
Câu 4. Đâu là phần mềm luyện tập chuột:
A. Mouse Skill 	B. Mario
C. Solar System 3D 	D. Word
Câu 5. Tìm cặp ghép đúng (2.0đ):
A
B
Học sinh Trả Lời
1. Màn hình
a. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện...) và về chính con người
1 + .
2. Thông tin
b. Là thông tin được lưu trữ trong máy tính
2 + .
3. Bàn phím
c. Là 1 trong những thiết bị ra.
3 + .
4. Dữ liệu
d. Là 1 trong những thiết bị vào.
4 + .
II. Phần tự luận (6.0đ)
Bài 1. Vẽ mô hình của quá trình Xử lí thông tin. (1.0đ)
Bài 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm những khối chức năng nào? (1.0đ)
Bài 3. Nêu một số khả năng của máy tính?(2.0đ)
Bài 4. Khu vực chính của bàn phím gồm những hàng phím nào? Nêu lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón (2.0đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_1_mon_tin_hoc_lop_6.docx