Giáo án Địa lí Lớp 6 - Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Giáo án Địa lí Lớp 6 - Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

- Biết được khái niệm quá trình nội sinh, ngoại sinh.

- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.

- Phân tích được tác động của nội sinh và ngoại sinh đến địa hình bề mặt TĐ.

- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

 

docx 6 trang Mạnh Quân 27/06/2023 1490
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí Lớp 6 - Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường:...................
Tổ:............................
Ngày: ........................
Họ và tên giáo viên:
 .............................
TÊN BÀI DẠY: QUÁ TRÌNH NỘI SINH VÀ QUÁ TRÌNH NGOẠI SINH
HIỆN TƯỢNG TẠO NÚI
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 6
Thời gian thực hiện: . Tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được khái niệm quá trình nội sinh, ngoại sinh.
- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.
- Phân tích được tác động của nội sinh và ngoại sinh đến địa hình bề mặt TĐ.
- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: 	Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.
+ Giao tiếp và hợp tác: 	Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.
- Năng lực Địa lí
+ Nhận thức khoa học Địa lí	: Nhận biết và phân tích được quan hệ nhân quả trong mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. 	Nhận biết và phân tích được quan hệ nhân quả trong mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên.
+ Tìm hiểu Địa lí	: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, video, đoạn văn bản để tìm hiểu về quá trình nội sinh, ngoại sinh, quá trình tạo núi và giải thích các hiện tượng tự nhiên.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu, liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ	: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: 	Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.
- Trách nhiệm: 	Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Bảo vệ Trái Đất và chủ động ứng phó với thiên tai.
- Yêu nước: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Hình ảnh và các video về tác động của quá trình nội sinh, ngoại sinh, hiện tượng tạo núi.
- Hình ảnh các dạng địa hình do tác động của nội sinh ngoại sinh tạo thành.
- Phiếu học tập. trò chơi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối với bài học
b. Nội dung
- Trò chơi VÒNG QUAY ĐỊA LÍ
c. Sản phẩm
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.
- Khởi động với trò chơi VÒNG QUAY ĐỊA LÍ 
- Gồm 4 câu hỏi:
Câu 1: Đỉnh núi cao nhất thế giới?
Câu 2: Hoang mạc rộng lớn nhất thế giới?
Câu 3: Con sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới?
Câu 4: Nơi sâu nhất trên bề mặt Trái Đất?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.
Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
 Bề mặt Trái Đất không bằng phẳng mà rất lồi lõm. Những nơi cao là vùng núi, cao nhất là đỉnh Ê-vơ-rét (Chô-mô-lung-ma) với độ cao 8 848 m. Những nơi thấp là những vực sâu dưới đáy đại dương, sâu nhất là vực Ma-ri-an với độ sâu khoảng 11 000 m. Theo em, điều gì khiến bề mặt Trái Đất lồi lõm như vậy?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Tìm hiểu quá trình nội sinh và ngoại sinh.
a. Mục tiêu
- Biết được khái niệm quá trình nội sinh, ngoại sinh.
- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.
- Phân tích được tác động của nội sinh và ngoại sinh đến địa hình bề mặt TĐ.
b. Nội dung
- Tìm hiểu quá trình nội sinh và ngoại sinh, ảnh hưởng của các quá trình này đến sự hình thành bề mặt TĐ.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
- Thông tin phản hồi phiếu học tập.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhiệm vụ 1: Dựa vào hiểu biết của mình, em hãy cho biết theo nghĩa hán việt nội sinh và ngoại sinh là gì?
Nhiệm vụ 2: Hoạt động cặp đôi để phân biệt sự khác nhau của 2 quá trình nội sinh và ngoại sinh.
- Hoạt động cặp đôi trong thời gian 3p để hoàn thiện nội dung phiếu học tập.
Quá trình nội sinh
Quá trình ngoại sinh
Nguồn gốc
Tác động đến đại hình
Đối tượng tác động
Nhiệm vụ 3: Thử tài dự đoán
- Trong các hình 1, 2, 3, 4 hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh, hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh.
- Địa hình bề mặt Trái Đất sẽ thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích nguyên nhân của dự đoán đó?
+ Nội sinh mạnh hơn ngoại sinh?
+ Nội sinh yếu hơn ngoại sinh?
+ Khi hai quá trình tác động bằng nhau?
- Mối quan hệ của 2 quá trình này trong quá trình hình thành địa hình bề mặt TĐ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/cặp đôi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
1. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh.
2.2. Tìm hiểu hiện tượng tạo núi
a. Mục tiêu
- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.
b. Nội dung
- Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để tìm hiểu hiện tượng tạo núi.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức 
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
- Chia lớp thành các nhóm 5-6 học sinh.
- Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để tổ chức hoạt động học tập.
+ Hoạt động cá nhân 2 phút
+ Hoạt động nhóm 3 phút
- Nhiệm vụ: Quan sát đoạn video, hình 5 trong SGK và hiểu biết của mình, các em hãy trao đổi và phân tích vai trò quá trình nội sinh và ngoại sinh trong việc hình thành dạng địa hình núi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi nhóm bất kì trả lời câu hỏi.
- Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
2. Hiện tượng tạo núi
- Nội sinh: Sự dịch chuyển và xô đẩy lẫn nhau của các mảng kiến tạo ở bên trong lòng Trái Đất đã khiến cho bề mặt Trái Đất nhô lên thành núi.
- Ngoại sinh: Qua thời gian, dưới tác động của ngoại sinh (dòng chảy, gió, nhiệt độ,...) làm thay đối hình dạng của núi: các đỉnh núi tròn hơn, sườn núi bớt đốc, độ cao giảm xuống...
3. Hoạt đông luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài
b. Nội dung
- Trò chơi AI NHANH HƠN
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
4. Hoạt đông vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Tìm hiểu về dãy núi cao nhất trên thế giới.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh: Do mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu xô vào nhau.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
- Dựa vào hình 9.3 và hiểu biết của của mình, em hãy cho biết:
+ Đỉnh núi cao nhất thế giới?
+ Đỉnh núi này thuộc dãy núi nào?
+ Nguyên nhân chính hình thành nên dãy núi này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
5. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dia_li_lop_6_qua_trinh_noi_sinh_va_qua_trinh_ngoai_s.docx