Bài giảng Số học Lớp 6 - Tiết 70: Rút gọn phân số. Luyện tập

Bài giảng Số học Lớp 6 - Tiết 70: Rút gọn phân số. Luyện tập

Bài 16 SGK trang 15 : Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng ? (Viết dưới dạng phân số tối giản

pptx 16 trang haiyen789 3080
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học Lớp 6 - Tiết 70: Rút gọn phân số. Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 70:RÚT GỌN PHÂN SỐ. LUYỆN TẬP 1. Cách rút gọn phân số Ví dụ 1: xét phân số : 2: 2: 7: 7TIẾT 70 - RÚT GỌN PHÂN SỐ. LUYỆN TẬP2 là ước chung của 28 và 427 là ước chung của 14 và 21Ví dụ 2 : Rút gọn phân số ►Ta thấy 4 là ước chung của – 4 và 8 Qui tắc : Muốn rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung ( khác 1 và -1 ) của chúng. Muốn rút gọn phân số ta làm như thế nào??1 Rút gọn các phân số sau :Đáp số2. Thế nào là phân số tối giản ?Các phân số này không rút gọn được nữa vì tử và mẫu của chúng không có ước chung nào khác 1 và – 1. Các phân số này gọi là phân số tối giản.1. Cách rút gọn phân số Xét các phân sốTIẾT 70 - RÚT GỌN PHÂN SỐ. LUYỆN TẬPThế nào là phân số tối giản?* Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và – 1.?2 Tìm các phân số tối giản trong các phân số tối giảnCác phân số tối giản là các phân số :Đáp số* Nhận xét : 14: 14Phân số tối giảnLàm sao để rút gọn 1 phân số thành phân số tối giản? Muốn rút gọn một phân số thành phân số tối giản ta chỉ cần chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng. 14 là ƯCLN(28,42)* Chú ý :Khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến phân số tối giảnBài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :Giải Bài 16 SGK trang 15 : Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng ? (Viết dưới dạng phân số tối giảnGiảiRăng cửa chiếm(tổng số răng)Răng nanh Răng cối nhỏ Răng hàm (tổng số răng)(tổng số răng)(tổng số răng) Bài 17 SGK trang 15 : Rút gọnGiảiBài 24: SGK/16. Tìm các số nguyên x, y biết: = = Giải: = Ta có: = = * = => 3.7 = x.(-3) => x= => x= -7* = => y.7 = 35. (-3) => y = => y = -15Hướng dẫn về nhà- Học thuộc quy tắc rút gọn phân số. Định nghĩa phân số tối giản.- Làm bài tập 17b,c,d; 18; 19; 20; 22, 25 SGK trang 15.- Đọc trước bài: Quy đồng mẫu nhiều phân số.

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_so_hoc_lop_6_tiet_70_rut_gon_phan_so_luyen_tap.pptx