Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

1.Điền số thích hợp vào ô trống:

a) A = 17 + 17 + 17 + 17 = .

b)( -6)+ ( -6)+ ( -6)+ ( -6) =

2.Hoàn thành phép tính:

( -3 ) . 4 = ( -3) + ( -3) +( -3) + (-3) = .

Theo cách tính trên, hãy tính:

 ( -5) . 3 = . 2 . ( -6 ) =.

* Nhận xét về giá trị tuyệt đối và về dấu của tích của hai số nguyên khác dấu:

3.Hoàn thiện nội dung sau:

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân . của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được.

 

pptx 4 trang haiyen789 10010
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phiếu bài tập số 1:1.Điền số thích hợp vào ô trống:a) A = 17 + 17 + 17 + 17 = . b)( -6)+ ( -6)+ ( -6)+ ( -6) = - ( + + + ) = - ( . )2.Hoàn thành phép tính: ( -3 ) . 4 = ( -3) + ( -3) +( -3) + (-3) = ......................Theo cách tính trên, hãy tính: ( -5) . 3 = ............ 2 . ( -6 ) =.....................* Nhận xét về giá trị tuyệt đối và về dấu của tích của hai số nguyên khác dấu:..................................................................................................................................................................................................................................3.Hoàn thiện nội dung sau:Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân ....................................... của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được. Bài Thực hiện phép tính:a) (-5) . 6 b) 9 . (-3)= - 30c) (-10). 11d) 150 . (-4)= - 110= - 600= - 27Chú ý: Tích của một số nguyên a với số 0 bằng 0.Phiếu bài tập số 2: Bài 1: Tính:b) ( - 9) . 4 = ..................... d) ( -10) . 1 = .............................. Bài 2: a)( -5) .7 0; b) ( -5) . 7 7 c)( -5) .7 -5; d) ( -5) . 7 ( -34) e) ( -5) . 7 7. ( -5) ( -7) . 5 > < =Bài 3: Tính 125 . 4. Từ đó suy ra kết quả của:( -125) . 4 = ...............; b) ( - 4) . 125 = ...............; c) 4. (-125) = ............ Bài 4: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô vuông tương ứng:Tích hai số nguyên trái dấu luôn là một số nguyên dương. Tích hai số nguyên trái dấu luôn bằng 0. Tích hai số nguyên dương luôn là một số nguyên dương. Đố: Giáo sư toán học nổi tiếng người Việt Nam?H-100-56-15-600-152-200-105.(-4) =G(-7).8 =B-10-50 =UOANC(-5).2=(-15).1=(-125).0=-20(-25).4=1.2=-56-60-10-150-1002TRÒ CHƠI: “Ô CHỮ”HCNGOBAOAUÔẢÂ01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 16s 17s 18s 19s 20s 21s 22s 23s 24s 25s 26s 27s 28s 29s 30s 31s 32s 33s 34s 35s 36s 37s 38s 39s 40s BẮT ĐẦUHẾT GIỜ

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_so_hoc_lop_6_bai_10_nhan_hai_so_nguyen_khac_dau.pptx