Bài giảng Số học Lớp 6 - Ôn tập quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài giảng Số học Lớp 6 - Ôn tập quy đồng mẫu nhiều phân số

* SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ CÙNG MẪU

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

* SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MẪU

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

 

pptx 6 trang haiyen789 8430
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học Lớp 6 - Ôn tập quy đồng mẫu nhiều phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐMuốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:Tìm BCNN để làm mẫu chung.Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.Bài 1. Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số: và - Tìm BCNN (12, 30): BCNN (12, 30) = ...- Tìm thừa số phụ: . : 12 =....... . : 30 =.......- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:ÔN TẬP QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐBài 1. Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số: và - Tìm BCNN (12, 30): BCNN (12, 30) = ...- Tìm thừa số phụ: . : 12 =....... . : 30 =.......- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:28 (SGK 19)a) Quy đồng mẫu các phân số sau: Giải a) BCNN (16, 24, 56) = 336Thừa số phụ: 21; 14; 6.Quy đồng: ÔN TẬP QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ28 (SGK 19)a) Quy đồng mẫu các phân số sau: b) Ta có: BCNN (16, 24, 8) = 48Thừa số phụ: 3; 2; 6.Quy đồng: Giải b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản? Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào? a) BCNN (16, 24, 56) = 336Thừa số phụ: 21; 2; 12.Quy đồng: ÔN TẬP QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ28 (SGK 19)b) Ta có: BCNN (16, 24, 8) = 48Thừa số phụ: 3; 2; 12.Quy đồng: 44 (SBT 13) Rút gọn rồi quy đồng các phân số sau:vàGiảiTa có: BCNN (13, 7) = 91; TSP: 7; 13.Quy đồng: ÔN TẬP SO SÁNH PHÂN SỐVD: So sánh các phân số sau: * SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ CÙNG MẪUTrong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.Ví dụ: vì -7 -34 nênVậy hay -34 nênVậy hayTa có: Vì -336 < 420 nên Vậy 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_so_hoc_lop_6_on_tap_quy_dong_mau_nhieu_phan_so.pptx