Giáo án Công nghệ 6 - Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình - Năm học 2021-2022

Giáo án Công nghệ 6 - Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình - Năm học 2021-2022

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức, kĩ năng

- Trình bày được vai trò của việc bảo quản và chế biến thực phẩm, kể được các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

- Hình thành và bồi dưỡng thói quen chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn, vệ sinh; có ý thức bảo quản và sử dụng hợp lí thực phẩm.

2. Về năng lực

 a. Năng lực đặc thù

- Nhận thức công nghệ: Nhận thức được vai trò của việc bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình; nhận biết các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

- Giao tiếp công nghệ: Sử dụng được thuật ngữ về các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

- Sử dụng công nghệ: Sử dụng các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm đã học vào trong gia đình

- Đánh giá công nghệ: Nhận xét, đánh giá hành động hợp lí bảo quản và chế biến thực phẩm đã học vào trong gia đình

 b. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học, chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống: vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học bảo quản và chế biến thực phẩm đã học vào trong gia đình

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trình bày ý tưởng những vấn đề của bài học, thực hiện có trách nhiệm các phần việc của cá nhân và phối hợp tốt với các thành viên trong lớp.

- Nhân ái: có ý thức quan tâm, tham gia vào bảo quản và chế biến thực phẩm đã học vào trong gia đình

3. Về phẩm chất

 - Nhân ái, yêu quý, quan tâm đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

 - Chăm chỉ: Có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học được ở nhà trường trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hàng ngày.

 - Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, ý thức rèn luyện, chăm sóc sức khỏe bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Máy tính, mạng enternet và các phần mềm hỗ trợ

- SGK Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo)

 

docx 9 trang Dương Tử Quỳnh 02/06/2022 4100
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12,13,14 Ngày soạn: 05/12/2021
Tiết 12,13,14 
Bài 5. BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG GIA ĐÌNH
(3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Trình bày được vai trò của việc bảo quản và chế biến thực phẩm, kể được các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
- Hình thành và bồi dưỡng thói quen chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn, vệ sinh; có ý thức bảo quản và sử dụng hợp lí thực phẩm.
2. Về năng lực
 a. Năng lực đặc thù
- Nhận thức công nghệ: Nhận thức được vai trò của việc bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình; nhận biết các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
- Giao tiếp công nghệ: Sử dụng được thuật ngữ về các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
- Sử dụng công nghệ: Sử dụng các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm đã học vào trong gia đình
- Đánh giá công nghệ: Nhận xét, đánh giá hành động hợp lí bảo quản và chế biến thực phẩm đã học vào trong gia đình
	 b. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học, chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống: vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học bảo quản và chế biến thực phẩm đã học vào trong gia đình
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trình bày ý tưởng những vấn đề của bài học, thực hiện có trách nhiệm các phần việc của cá nhân và phối hợp tốt với các thành viên trong lớp.
- Nhân ái: có ý thức quan tâm, tham gia vào bảo quản và chế biến thực phẩm đã học vào trong gia đình
3. Về phẩm chất
	- Nhân ái, yêu quý, quan tâm đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
	- Chăm chỉ: Có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học được ở nhà trường trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hàng ngày.
	- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, ý thức rèn luyện, chăm sóc sức khỏe bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính, mạng enternet và các phần mềm hỗ trợ
- SGK Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định lớp (1’)
Tiến trình bài dạy 
Hoạt động 1: Khởi động (3’)
- Mục tiêu: Khơi gợi nhu cầu tìm hiểu về việc các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
- Nội dung: thực phẩm đã được bảo quản và chế biến thành những món ăn như thế nào?
- Sản phẩm: nhu cầu tìm hiểu về việc các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
? Bữa ăn của gia đình của em gồm những món ăn gì?
GV cho HS quan sát hình ảnh 1 số thực phẩm
? Thực phẩm đã được bảo quản và chế biến như thế nào?
GV yêu cầu HS giải quyết tình huống trên
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
GV giới thiệu vào bài mới 
HS định hình nhiệm vụ học tập.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Nội dung 1. Tìm hiểu bảo quản thực phẩm
1.1. Vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm
- Mục tiêu: Giúp HS nhận biết vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm
- Nội dung: các trường hợp thực phẩm bị hư hỏng
- Sản phẩm: vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm
- Bảo quản giúp làm chậm quá trình hư hỏng và tránh hao hụt dinh dưỡng của thực phẩm
- Thuận tiện cho việc chế biến và sử dụng
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 5.1 SGK
? Thực phẩm hư hỏng gây ảnh hưởng như thế nào? ? Em nhận thấy thực phẩm có thể bị hư hỏng do những nguyên nhân nào?
? Làm thế nào để hạn chế các tác nhân gây hư hỏng thực phẩm?
? Vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
1.2. Tìm hiểu phương pháp bảo quản thực phẩm
- Mục tiêu: Giới thiệu các phương pháp bảo quản thực phẩm
- Nội dung: một số thực phẩm được bảo quản
- Sản phẩm: các phương pháp bảo quản thực phẩm: phơi khô, ướp lạnh, cấp đông, ngâm giấm, ngâm đường, muối chua, hút chân không,..
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 5.2 SGK
? Thực phẩm hư hỏng gây ảnh hưởng như thế nào? 
? Em nhận thấy thực phẩm có thể bảo quản bằng những phương pháp nào?
? Vì sao các phương pháp bảo quản lại giúp thực phẩm lâu hư hỏng?
? Có phải tất cả các loại thực phẩm đều được bảo quản giống nhau không?
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
Nội dung 2. Tìm hiểu chế biến thực phẩm
2.1. Vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm
 -Mục tiêu: Giúp HS nhận biết vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm 
- Nội dung: các thực phẩm đã chế biến và chưa chế biến
- Sản phẩm: vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm 
Việc chế biến giúp thực phẩm dễ tiêu hóa, an toàn và thơm ngon; góp phần làm phong phú bữa ăn cho con người
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 5.3 SGK
? Nêu cảm nhận của em về các thực phẩm trước và sau khi được chế biến? 
? Vì sao nên chế biến thực phẩm trước khi sử dụng?
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
2.2. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt
a. Trộn hỗn hợp thực phẩm
 - Mục tiêu: giới thiệu khái niệm và quy trình chung của phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm
- Nội dung: quy trình chung của phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm
- Sản phẩm: khái niệm và quy trình chung của phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 5.4 SGK
? Em hãy cho biết thực phẩm được chế biến như thế nào?
? Trộn hỗn hợp thực phẩm là gì? 
? Quy trình chung để trộn hỗn hợp thực phẩm?
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
b. Ngâm chua thực phẩm
 - Mục tiêu: giới thiệu khái niệm và quy trình chung của phương pháp ngâm chua thực phẩm
- Nội dung: quy trình chung của phương pháp ngâm chua thực phẩm
- Sản phẩm: khái niệm và quy trình chung của phương pháp ngâm chua thực phẩm
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 5.5 SGK
? Ngâm chua thực phẩm là gì? 
? Quy trình chung để ngâm chua thực phẩm?
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
2.3. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt
a. Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước
 - Mục tiêu: giới thiệu các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước
- Nội dung: các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước 
- Sản phẩm: khái niệm các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước 
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 5.6 SGK
? Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa phương pháp nấu với các phương pháp còn lại? 
? Có những phương pháp làm chín thực phẩm trong nước nào?
? Khái niệm phương pháp làm chín thực phẩm trong nước?
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
b. Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo
 - Mục tiêu: giới thiệu các phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo
- Nội dung: các phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo
- Sản phẩm: khái niệm các phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 5.7 SGK
? Em hãy cho biết phương pháp rán khác với các phương pháp còn lại như thế nào? 
? Có những phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo nào?
? Khái niệm phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo?
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
c. Phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp
 - Mục tiêu: giới thiệu các phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp
- Nội dung: các phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp
- Sản phẩm: khái niệm các phương pháp làm chín thực bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập trong phần luyện tập 
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
3. Hoạt động 3: Luyện tập
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học về phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
- Nội dung: các bài tập ở phần luyện tập
- Sản phẩm: trả lời các bài tập ở phần luyện tập
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 5.8 SGK
? Em mô tả các phương pháp làm chín thực phẩm trong hình
? Khái niệm phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp?
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
- Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học trong bài vào thực tiễn bảo quản và chế biến thực phẩm
- Nội dung: các câu hỏi trong phần vận dụng SGK
- Sản phẩm: câu trả lời các bài câu hỏi phần vận dụng SGK
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
*) Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập trong phần vận dụng 
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
*) Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát giải quyết tình huống trên.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
*) Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện trình bày
HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung.
*) Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_6_bai_5_bao_quan_va_che_bien_thuc_pham_tro.docx