Giáo án Công nghệ 6 Sách Chân trời sáng tạo - Tiết 6: Dự án 1 "Ngôi nhà của em" - Năm học 2021-2022

Giáo án Công nghệ 6 Sách Chân trời sáng tạo - Tiết 6: Dự án 1 "Ngôi nhà của em" - Năm học 2021-2022

1. Kiến thức

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng về nhà ở (đặc điểm chung của nhà ở, các kiến trúc nhà ở đặc trưng, sử dụng năng lượng trong gia đình, đặc điểm của ngôi nhà thông minh) để hình thành ý tưởng thiết kế một ngôi nhà.

- Lắp ráp một mô hình nhà ở với các đồ dùng gia dụng tiêu biểu từ những vật liệu có sẵn.

- Phát triển khả năng sáng tạo, rèn luyện tính tự lực và năng lực cộng tác trong việc tổ chức và thực hiện mô hình ngôi nhà.

2. Năng lực

a) Năng lực công nghệ

- Nhận thức công nghệ: Nhận biết các yêu cầu khi thiết kế nhà ở, nhận biết các bước thiết kế và xây dựng nhà ở thông qua việc lắp ráp mô hình ngôi nhà.

- Đánh giá công nghệ: Nhận xét, đánh giá ngôi nhà đối sánh với kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam, cấu tạo chung của nhà ở, đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

- Thiết kế công nghệ: Thiết kế được mô hình ngôi nhà thế hiện các yếu tố đặc trưng nhà ở của Việt Nam, sử dụng tiết kiệm năng lượng và đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

b) Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Biết lập và thực hiện kế hoạch học tập, nhận thức được sở thích, khả năng của bản thân, chủ động, tích cực thực hiện những công việc thuộc nhiệm vụ bản thân để góp phần hoàn thành dự án, vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng về nhà ở trong việc xây dựng ý tưởng thiết kế và lắp ráp mô hình ngôi nhà.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trình bày ý tưởng cho việc thiết kế ngôi nhà, thảo luận những vấn đề của dự án, thực hiện có trách nhiệm các phân việc của các nhân và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được tình huống đã cho để đề xuất kiến trúc ngôi nhà phù hợp, lập được kế hoạch hoạt động với mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động, đánh giá được kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng về nhà ở để thực hiện dự án.

 

docx 8 trang Dương Tử Quỳnh 02/06/2022 5770
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 Sách Chân trời sáng tạo - Tiết 6: Dự án 1 "Ngôi nhà của em" - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 6 .Tiết: 6
Ngày soạn: 8/10/21
Ngày dạy: 18/10/21
DỰ ÁN 1. NGÔI NHÀ CỦA EM (1 TIẾT)
 (Thời lượng: 1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng về nhà ở (đặc điểm chung của nhà ở, các kiến trúc nhà ở đặc trưng, sử dụng năng lượng trong gia đình, đặc điểm của ngôi nhà thông minh) để hình thành ý tưởng thiết kế một ngôi nhà.
- Lắp ráp một mô hình nhà ở với các đồ dùng gia dụng tiêu biểu từ những vật liệu có sẵn.
- Phát triển khả năng sáng tạo, rèn luyện tính tự lực và năng lực cộng tác trong việc tổ chức và thực hiện mô hình ngôi nhà.
2. Năng lực
a) Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết các yêu cầu khi thiết kế nhà ở, nhận biết các bước thiết kế và xây dựng nhà ở thông qua việc lắp ráp mô hình ngôi nhà.
- Đánh giá công nghệ: Nhận xét, đánh giá ngôi nhà đối sánh với kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam, cấu tạo chung của nhà ở, đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
- Thiết kế công nghệ: Thiết kế được mô hình ngôi nhà thế hiện các yếu tố đặc trưng nhà ở của Việt Nam, sử dụng tiết kiệm năng lượng và đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
b) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Biết lập và thực hiện kế hoạch học tập, nhận thức được sở thích, khả năng của bản thân, chủ động, tích cực thực hiện những công việc thuộc nhiệm vụ bản thân để góp phần hoàn thành dự án, vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng về nhà ở trong việc xây dựng ý tưởng thiết kế và lắp ráp mô hình ngôi nhà.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trình bày ý tưởng cho việc thiết kế ngôi nhà, thảo luận những vấn đề của dự án, thực hiện có trách nhiệm các phân việc của các nhân và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được tình huống đã cho để đề xuất kiến trúc ngôi nhà phù hợp, lập được kế hoạch hoạt động với mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động, đánh giá được kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng về nhà ở để thực hiện dự án.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- Dự kiến phân chia nhóm HS trong lớp
- Tranh ảnh về nhà ở
- Mô hình nhà làm mẫu
2. Đối với học sinh
- Sưu tầm hình ảnh về kiến trúc bên ngoài và không gian bên trong nhà ở
- Các vật liệu để làm mô hình: Giấy bìa cứng, giấy thủ công, que kem, que tre, hộp nhựa, đất nặn, màu nước, keo dán, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. GIỚI THIỆU DỰ ÁN
Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết chủ đề dự án, các nhiệm vụ phải thực hiện để hoàn thành dự án
Nội dung: Chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ của dự án
Sản phẩm: Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án
Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên trình chiếu một số hình ảnh về nhà ở, yêu cầu học sinh quan sát, thảo luận theo nhóm trong thời gian 3 phút và trả lời các câu hỏi sau:
+ Để xây được một ngôi nhà như trong hình, theo các em chúng ta cần chuẩn bị những gì?
+ Việc xây một ngôi nhà sẽ liên quan đến những ngành nghề nào?
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh lắng nghe yêu cầu của giáo viên, quan sát hình ảnh và thảo luận theo nhóm trong thời gian 3 phút để trả lời các câu hỏi vào bảng nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận lên bảng
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét các nhóm và giới thiệu dự án sẽ thực hiện: Nhà là không gian chung, là tổ ấm của gia đình. Vậy để thiết kế nhà ở, chắc chắn chúng ta sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ, một trong những công việc rất quan trọng đó là thiết kế mô hình, bản vẽ nhà ở sao cho phù hợp. Người thiết kế chính tạo nên ngôi nhà là kiến trúc sư, kiến trúc sư sẽ dựa trên ý muốn của chủ nhà để thiết kế ngôi nhà phù hợp với các yêu cầu và đạt tính thẩm mĩ. Và trong tiết học hôm nay, các em sẽ được đóng vai là các kiến trúc sư và kĩ sư xây dựng để thiết kế, lắp ráp mô hình một ngôi nhà theo ý thích của mình. Các em sẽ hoạt động theo nhóm 4 để cùng thực hiện dự án đó.
Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án
B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh lập kế hoạch thực hiện dự án
Nội dung: Các công việc phải thực hiện, mốc thời gian hoàn thành, dụng cụ, vật liệu cần thiết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm
Sản phẩm: Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ của dự án
Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên hướng dẫn các nhóm học sinh tổ chức thảo luận để lập kế hoạch thực hiện mô hình ngôi nhà:
+ Thảo luận dựa trên hình ảnh về kiến trúc nhà ở đã sưu tầm và trả lời các câu hỏi gợi ý trong sách học sinh để thống nhất kiến trúc, phân chia không gian bên trong ngôi nhà, các đồ dùng, thiết bị cần thực hiện;
+ Vẽ phác thảo cấu trúc của ngôi nhà;
+ Liệt kê các công việc cần làm: Tính toán kích thước ngôi nhà, lắp ráp nhà, lắp ráp các đồ dùng trong từng khu vực, lắp ráp các công trình phụ bên ngoài nhà;
+ Lập kế hoạch thời gian, xác định các mốc thời gian cho từng công việc;
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm;
+ Liệt kê các dụng cụ, vật liệu cần thiết: Bìa cứng, giấy thủ công, que tre, hộp nhựa, mút xốp, màu nước, ...
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày kế hoạch của nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên kiểm tra tính khả thi trong kế hoạch của các nhóm
- Kế hoạch chi tiết thực hiên các nhiệm vụ của dự án
C. THỰC HIỆN DỰ ÁN
Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh thực hiện dự án
Nội dung: Các công việc phải thực hiện để lắp ráp hoàn chỉnh mô hình ngôi nhà
Sản phẩm: Mô hình ngôi nhà của mỗi nhóm.
Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên cung cấp các thông tin, vật liệu, dụng cụ cần thiết hỗ trợ HS thực hiên dự án
- Giáo viên kiểm tra vật liệu, dụng cụ theo thiết kế của nhóm
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra và sự phân công các thành viên trong nhóm, mô hình ngôi nhà được thực hiện theo trình tự chung:
+ Dựng khung nhà;
+ Lắp ráp tường nhà;
+ Dựng các công trình phụ: cầu thang, lối đi, ;
+ Thực hiện mô hình các vật dụng chính trong từng khu vực của ngôi nhà;
+ Lắp ráp mô hình các vật dụng vào từng khu vực của ngôi nhà;
+ Lắp ráp một phần mái nhà (để có thể trông thấy không gian bên trong nhà);
+ Tạo hình khung cảnh bên ngoài ngôi nhà;
+ Trang trí hoàn thiện mô hình
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh hoạt động theo nhóm để lắp ráp hoàn chỉnh mô hình ngôi nhà
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trưng bày mô hình ngôi nhà
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên kiểm tra, nhận xét sản phẩm của dự án
- Mô hình ngôi nhà của mỗi nhóm
D. BÁO CÁO DỰ ÁN
Mục tiêu: Đánh giá và hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả dự án
Nội dung: Nội dung thuyết trình giới thiệu và mô hình ngôi nhà của mỗi nhóm học sinh.
Sản phẩm: Kết quả đánh giá sản phẩm của dự án 
Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thực hiện dự án của nhóm gồm các nội dung sau:
+ Kiến trúc nhà, ý tưởng bố trí các không gian bên trong nà;
+ Cách sử dụng năng lượng của các đồ dùng trong nhà;
+ Các yếu tố thể hiện đặc điểm của ngôi nhà thông minh;
+ Tự đánh giá quá trình và kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm.
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thực hiện dự án
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm tự đánh giá quá trình và kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên nhận xét đánh giá quá trình thực hiện dự án và sản phẩm của mỗi nhóm theo tiêu chí đã đề ra ban đầu
- Kết quả đánh giá sản phảm của dự án
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
Nhận xét chung quá trình thực hiện dự án của cả lớp
Đánh giá chung kết quả đạt được
Bảng theo dõi thực hiện dự án của nhóm
Tên nhóm: 	
TIÊU CHÍ
MỨC ĐỘ
1
2
3
4
Tham gia thảo luận, đưa ý kiến
Không có các buổi thảo luận, đưa ý kiến nhóm
Có các buổi thảo luận, đưa ý kiến nhóm nhưng không đầy đủ thành viên hoặc không có biên bản thảo luận nhóm.
Có các buổi thảo luận, đưa ý kiến nhóm với đầy đủ thành viên, có biên bản thảo luận nhóm nhưng ghi chép sơ sài.
Có các buổi thảo luận, đưa ý kiến nhóm với đầy đủ thành viên và ghi chép chi tiết biên bản thảo luận nhóm.
Có thành viên không quan tâm tham gia thảo luận với các bạn nhưng không nhận được sự nhắc nhở của nhóm
Các thành viên đều tham gia thảo luận, góp ý kiến nhưng chưa có sự đồng đều giữa các thành viên
Các thành viên đều hăng hái, tích cực tham gia thảo luận và đưa ra ý kiến cá nhân
Các thành viên đều hăng hái, tích cực tham gia thảo luận, có sự tranh luận sôi nổi và đưa ra ý kiến sáng tạo, hiệu quả có thể sử dụng
Thái độ hợp tác, cộng tác nhóm
Không có tinh thần hợp tác, lắng nghe ý kiến của mọi người trong nhóm. 
Có tinh thần hợp tác, lắng nghe ý kiến của mọi người trong nhóm. 
Có tinh thần hợp tác, biết lắng nghe và học hỏi ý kiến của các bạn, bảo vệ quan điểm cá nhân.
Có tinh thần hợp tác, biết lắng nghe và học hỏi ý kiến của các bạn, bảo vệ quan điểm cá nhân, đồng thời giúp cho các bạn hợp tác tốt với nhau
Kế hoạch làm việc
Không có kế hoạch
Kế hoạch sơ sài, không thực tế
Có kế hoạch chi tiết, rõ ràng nhưng không thực tế
Kế hoạch chi tiết rõ ràng, thực tế, sáng tạo, khả năng ứng dụng cao
Năng lực làm việc
Không thực hiện các công việc được giao hoặc thực hiện không đạt yêu cầu
Tích cực thực hiện các công việc được giao, đạt yêu cầu
Thực hiện các công việc được giao một cách sáng tạo, đạt hiệu quả cao
Thực hiện các công việc được giao một cách sáng tạo, hiệu quả. Xung phong thực hiện những công việc khó.
Thời gian hoàn thành công việc
Thường xuyên không hoàn thành công việc đúng hạn
Hoàn thành các công việc không giao đúng thời hạn quy định
Hoàn thành các công việc được giao sớm so với thời hạn quy định
Hoàn thành các công việc được giao sớm, giúp đỡ các bạn khác trong nhóm hoàn thành công việc đúng hạn
Phiếu đánh giá sản phẩm
Tên nhóm: 	
TIÊU CHÍ
ĐIỂM
Bài báo cáo
Giới thiệu nhóm ấn tượng.
8
Nêu được mục đích của buổi báo cáo.
8
Trình bày rõ ràng, dễ hiểu quy trình làm sản phẩm của dự án.
8
Đánh giá được ưu, nhược điểm của sản phẩm.
8
Hình thức đẹp, hợp lý, bố cục rõ ràng.
8
Sản phẩm 
Đặt tên phù hợp, ấn tượng cho sản phẩm.
8
Chất lượng sản phẩm.
8
Mức độ sáng tạo thể hiện trong sản phẩm.
8
Sản phẩm thiết thực, có tác động tích cực tới sức khỏe con người và môi trường.
8
Chi phí tạo thành sản phẩm phù hợp.
8
Sắm vai hoạt động
Trình bày mạch lạc, thuyết phục trong thời gian quy định; phù hợp với sự phân vai hoạt động.
10
Thu hút được sự chú ý của mọi người.
10
Tổng điểm
100
Duyệt tổ trưởng chuyên môn
Ngày .tháng năm 2021
Phạm Thị Diễm
Nhóm soạn
 1.Lê Phát Đại
 2.Mai Thị Thanh Phượng

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_6_sach_chan_troi_sang_tao_tiet_6_du_an_1_n.docx