Bài giảng môn Số học Lớp 6 - Luyện tập

Bài giảng môn Số học Lớp 6 - Luyện tập

TIẾP SỨC

Thể lệ trò chơi

Có hai đội chơi: Đội 1 và đội 2, mỗi đội có 3 thành viên

- Người thứ nhất viết xong và truyền phấn cho người thứ hai tiến lên.

 Người thứ hai: tiếp tục viết và truyền phấn cho người thứ 3. Cứ tiếp tục như thế đến khi hoàn thành kết quả.

Trong thời gian 2 phút đội nào có nhiều đáp án đúng nhất là đội chiến thắng.

 

pptx 10 trang haiyen789 2300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Số học Lớp 6 - Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kính chaøo quyù thaày coâ vaø caùc em hoïc sinhKiểm tra1, Cho các số: 14; 17; 30; 15; 135; 108; 133; 1980. Hãy chỉ ra:a, Các số chia hết cho 2b, Các số chia hết cho 5c, Các số chia hết cho cả 2 và 52, Điền chữ số vào dấu * để được số 54* thỏa mãn điều kiện:a) Chia hết cho 2 ; b) Chia hết cho 5.Bài 96 trang 39 sgk Điền chữ số vào dấu * để được *85 thỏa mãn điều kiện:a) Chia hết cho 2;b) Chia hết cho 5.Bài giải:a) Số *85 có tận cùng là số lẻ 5 nên không thể điền bất cứ số nào vào dấu * để *85 chia hết cho 2 Vậy b) Theo dấu hiệu chia hết cho 5 thì có thể điền mọi chữ số khác 0 để *85 chia hết cho 5 vì khi đó ta được một số có chữ số tận cùng là 5. Vậy TIẾP SỨCThể lệ trò chơiCó hai đội chơi: Đội 1 và đội 2, mỗi đội có 3 thành viên- Người thứ nhất viết xong và truyền phấn cho người thứ hai tiến lên. Người thứ hai: tiếp tục viết và truyền phấn cho người thứ 3. Cứ tiếp tục như thế đến khi hoàn thành kết quả.Trong thời gian 2 phút đội nào có nhiều đáp án đúng nhất là đội chiến thắng. Bài 97 trang 39 sgk Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:a) Số đó chia hết cho 2;b) Số đó chia hết cho 5.a) Với ba chữ số 4; 0; 5 ta ghép được các số chia hết cho 2 đó là: 540 hoặc 450 hoặc 504.b) Với ba chữ số 4; 0; 5 ta ghép được các số chia hết cho 5 đó là: 405 hoặc 450 hoặc 540.Bài 98 trang 39 sgk Toán 6 tập 1Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong các câu sau:XXXXBài 99 trang 39 sgk Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.Bài giải:Gọi số cần tìm là aa (a>0). Các chữ số tận cùng 2,4,6,8 vì aa chia cho 5 dư 3 nên a = 8.Do đó số cần tìm là số 88.Bài tập: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+3)(n+6) chia hết cho 2: Nếu n chia hết cho 2 thì n có dạng 2k (kN) suy ra (n+6) = 2k + 6 =2(n+3)⁝2 (n+6 là số chẵn)Nếu n không chia hết cho 2 thì n có dạng 2k +1(kN) suy ra ( n+3) = (2k +1)+ 3 = 2k +4 = 2(k+2)⁝2 (n+3 là số chẵn)

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_so_hoc_lop_6_luyen_tap.pptx