Bài giảng Toán Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài giảng Toán Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

HĐ 1: Trong 2 điểm 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm trước (bên trai), điểm nào nằm sau (bên phải)?

Nếu điểm a nằm trước (bên trái) điểm b, điểm b nằm sau (bên phải) điểm a trên tia số nằm ngang thì

 số a nhỏ hơn số b (hoặc b lớn hơn a)

Ta viết: a < b="" (hoặc="" b=""> a)

ppt 16 trang Bảo Trúc 03/04/2024 440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG TOÁN 6 
BÀI 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN 
Quan sát hình 1 và cho biết dòng người xếp hàng mua vé và 
 dãy số tự nhiên đang học có gì giống nhau? 
(Tương tự với H2, H3) 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Dòng người xếp hàng giống với hình ảnh 
biểu diễn các số trên tia số. 
CHƯƠNG I – BÀI 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Mỗi số tự nhiên đều được biểu diễn bởi một điểm trên tia số 
 ví dụ: điểm 0 (gốc), điểm 1, điểm 2, 
0 
a 
b 
Điểm a 
Điểm b 
Em thấy điểm a nằm ở bên trái hay bên phải của điểm b trên tia số nằm ngang này? 
0 
1 
4 
Điểm 1 
Điểm 4 
Điểm 1 nằm trước (bên trái) điểm 4 
Điểm 4 nằm sau (bên phải) điểm 1 
0 
1 
4 
5 
Điểm 5 
Điểm 8 
HĐ 1: Trong 2 điểm 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm trước (bên trai), điểm nào nằm sau (bên phải)? 
Nếu điểm a nằm trước (bên trái) điểm b, điểm b nằm sau (bên phải) điểm a trên tia số nằm ngang thì 
 số a nhỏ hơn số b (hoặc b lớn hơn a) 
Ta viết: a a) 
8 
0 
1 
4 
5 
Điểm 8 
HĐ 2: 
Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay trước điểm 8? 
Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay sau điểm 8? 
8 
Điểm 7 
Điểm 9 
7 
9 
Số liền trước 8 
Số liền sau 8 
0 
1 
4 
5 
HĐ 3: Cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7. 
	 Theo em, điểm n nằm trước hay sau điểm 7? 
8 
Điểm 7 
7 
9 
Em hãy tìm số liền trước và số liền sau của số 2, số 0? 
* Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên 
Trong hai số tự nhiên khác nhau, luôn có một số nhỏ hơn số kia. 
 Nếu số a nhỏ hơn số b thì trên tia số (nằm ngang) 
 điểm a nằm trước điểm b. Khi đó ta viết: a a. 
Mỗi số tự nhiên đều có một số tự nhiên liền sau 
Số 0 không có số liền trước và là số tự nhiên nhỏ nhất. 
Tính chất bắc cầu: Nếu a < b và b < c thì a < c. 
Ta còn dùng kí hiệu a b (đọc là “a nhỏ hơn hoặc bằng b” ) 
để nói “a < b hoặc a = b”. 
Bài tập 1.13. Viết thêm các số liền trước và số liền sau của hai số 3 532 và 3 529 
để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn? 
3 532 
3 529 
Số liền trước 
Số liền sau 
3 531 
3 530 
3 528 
3 533 
Bài tập 1.14. Cho ba số tự nhiên a, b,c trong đó a là số nhỏ nhất. 
 Biết rằng trên tia số, điểm b nằm giữa hai điểm a và c. Hãy dùng ký hiệu “<“ 
để mô tả thứ tự của ba số a, b,c. Cho ví dụ bằng số cụ thể. 
Đáp án 
 Vì a là số nhỏ nhất nên điểm a ở bên trái hai điểm b và c trên tia số 
0 
a 
b 
c 
Bài tập 1.14. Cho ba số tự nhiên a, b,c trong đó a là số nhỏ nhất. 
 Biết rằng trên tia số, điểm b nằm giữa hai điểm a và c. Hãy dùng ký hiệu “<“ 
để mô tả thứ tự của ba số a, b,c. Cho ví dụ bằng số cụ thể. 
Vì a nhỏ nhất trong ba số nên điểm a nằm bên trái hai điểm b và c 
Điểm b nằm giữa hai điểm a và c nên số c lớn nhất. Vậy: 
a < b < c 
Đáp án 
Bài tập 1.15. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau? 
Đáp án 
Bài tập 1.16. Ba bạn An, Bắc, Cường dựng một vạch thẳng đứng lên tường rồi 
Đánh dấu chiều cao của các bạn lên đó bởi ba điểm. Cường đặt tên cho ba điểm đó 
Theo thứ tự từ dưới lên là A,B,C và giải thích rằng 
	điểm A ứng với chiều cao của bạn An, 
	điểm B ứng với chiều cao của bạn Bắc, 
	điểm C ứng với chiều cao của bạn Cường. 
Biết rằng bạn An cao 150 cm, bạn Bắc cao 153 cm, bạn Cường cao 148 cm. 
Theo em Cường giải thích như thế có đúng không? Nếu không thì phải giải thích 
thế nào cho đúng? 
Đáp án 
Vì 148 < 150 < 153 nên chiều cao của 3 bạn khi sắp xếp từ thấp đến cao là: 
Cường, An, Bắc. 
Vậy thứ tự các điểm từ dưới lên là C, A, B 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Ôn lại nội dung kiến thức đã học. 
- Hoàn thành các bài tập. 
Chuẩn bị bài mới: 
 “ Phép cộng và phép trừ số tự nhiên ”. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_6_bai_3_thu_tu_trong_tap_hop_cac_so_tu_nh.ppt