Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 9: Phép trừ phân số

Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 9: Phép trừ phân số

2. Phép trừ phân số

?3: Hãy tính và so sánh :

Ta có quy tắc sau:

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng só bị trừ với số đối của số trừ.

a/b - c/d = a/b + (-c/d)

 

pptx 10 trang haiyen789 2630
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 9: Phép trừ phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 9: Phép trừ phân số1. Số đối2. Phép trừ phân số1. Số đối?1: Làm phép cộng:00Ta nói: và là 2 số đối nhau. Ta cũng nói và là 2 số đối nhau. Vậy thế nào là 2 số đối nhau? KL: Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0KH: số đối của là: Tìm số đối của các số sau: Số đối của là Số đối của là Số đối của là Số đối của là Số đối của là Số đối của -9 là Số đối của là Thử thách 1: 2. Phép trừ phân số?3: Hãy tính và so sánh : và Ta có quy tắc sau: Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng só bị trừ với số đối của số trừ. Vậy: Chú ý: Để trừ 2 phân số ta có 2 cách trình bày sau:Cách 1: Chuyển từ phép từ phân số sang phép cộng với số đốiCách 2: Quy đồng mẫu rồi thực hiện. Ta có: Vậy có thể nói: là một số mà cộng với thì được . Như vậy phép trừ phân số là phép toán ngược của phép cộng phân số ?4: Tính Tìm x biết: Thử thách 2: Vậy Vậy BTVNBài 58,59,60, 62, 68 SGK.Ôn tập về phép trừ phân số.

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_so_hoc_lop_6_bai_9_phep_tru_phan_so.pptx