Bài giảng Toán Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Tiết 11: Luyện tập chung

Bài giảng Toán Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Tiết 11: Luyện tập chung

Bài 1.44/26 SGK

Trái Đất có khối lượng khoảng 60 . 1020 tấn. Mỗi giây mặt trời tiêu thụ

 4 . 106 tấn khí hydrogen. Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất?

 

pptx 10 trang Bảo Trúc 03/04/2024 680
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Tiết 11: Luyện tập chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP CHUNG 
LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN 
THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH 
^ *, / +, - 
( ) [ ] { } 
Chọn đáp án đúng 
1/ Kết quả của phép tính là 
2/ Kết quả của phép tính là 
3/ Kết quả của phép tính là 
4/ Kết quả của phép tính 36 – 18 : 6 là 
A . 	 3	 B . 12	 C . 21	 D . 33 	 
Bài 1. 
 Hoạt động nhóm đôi 
- Cá nhân: 2 phút 
 - Thảo luận: 3 phút 
Hình khối bên được ghép bằng những khối lập phương cạnh 3cm. 
Lập biểu thức tính số khối lập phương tạo thành 
b) Tính thể tích của hình khối 
 4.4 khối 
 5.4 khối 
 6.4 khối 
 7.4 khối 
Giải 
a) Biểu thức tính số khối lập phương tạo thành hình khối là: 
4.4 + 5.4 + 6.4 + 7.4 = 88 (khối) 
b) Thể tích hình khối là: 
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 
Bài làm 
Bài 1.44/26 SGK 
Giải 
Thời gian để Mặt Trời cần để tiêu thụ một lượng khí hydrogen bằng khối lượng trái đất là: 
(giây) 
Trái Đất có khối lượng khoảng 60 . 10 20 tấn. Mỗi giây mặt trời tiêu thụ 
 4 . 10 6 tấn khí hydrogen. Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất? 
Hoạt động 
 nhóm 
(8 phút) 
Thể lệ 
 Mỗi thành viên suy nghĩ, làm bài trong 4 phút vào phiếu học tập 
Bài của nhóm 
Cá nhân 
Cá nhân 
Cá nhân 
Cá nhân 
Thảo luận nhóm và viết đáp án trong 4 phút 
Bài 1.49/28 SGK: Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105m 2 . Trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30m 2 , toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 m 2 được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng/m 2 ; phần còn lại dùng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m 2 . Công lát là 30 nghìn đồng/m 2 . 
Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó. 
Diện tích sàn cần lát: 105 – 30 (m 2 ) 
- Tổng tiền công: 30.(105 - 30) (nghìn đồng) 
- 18m 2 gỗ loại 1 giá: 18.350 (nghìn đồng) 
- Còn lại [(105 – 30) – 18] m 2 gỗ loại 2 giá: 
 170. [(105 – 30) – 18] (nghìn đồng) 
- Tổng chi phí bác Cường phải trả để lát sàn căn hộ là: 
 30.(105 - 30) + 18.350 + 170. [(105 – 30) – 18] 
= 30.75 + 18.350 + 170.[75-18] 
= 30.75 + 18.350 + 170.57 
= 2250 + 6300 + 9690 
= 18240 (nghìn đồng) 
Cá nhân 
Cá nhân 
Cá nhân 
Cá nhân 
Hướng dẫn về nhà 
Làm các bài tập còn lại 
Chuẩn bị phần ôn tập trang 30, bài tập cuối chương trang 31 SGK 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_6_tiet_11_luyen_tap_chung.pptx