Bài giảng Toán Lớp 6 - Ôn tập cuối học kì I

Bài giảng Toán Lớp 6 - Ôn tập cuối học kì I

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước

Khi a < b,="" phép="" tính="">

a - b không thực hiện được trong tập N.

 

pptx 3 trang Mạnh Quân 27/06/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 6 - Ôn tập cuối học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ố 
H 
Ọ 
C 
6 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I 
S 
 ; ; ; ;  
 khi ( với a,b,q  và b 0) 
(với a,n  và n 0) 
(với a ; m,n *) 
(với a; m; n  * ;m n) 
Khi a < b, phép tính 
a - b không thực hiện được trong tập N. 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. 
 = { -3;-2;-1; 0; 1; 2;3 } 
của số nguyên 
của số nguyên 
Phân số 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_6_on_tap_cuoi_hoc_ki_i.pptx