Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2019-2020 - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ

Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2019-2020 - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ

Câu 4. (2,0 điểm)

a) Tìm số tự nhiên , biết rằng: , , và .

b) Khối 6 của một trường THCS có 60 học sinh nam và 48 học sinh nữ. Các thầy, cô muốn chia học sinh khối 6 thành các nhóm để lao động trồng cây nhân dịp tết Nguyên Đán sao cho số học sinh nam trong mỗi nhóm bằng nhau và số học sinh nữ trong mỗi nhóm cũng bằng nhau. Hỏi phải chia thành bao nhiêu nhóm để số học sinh trong mỗi nhóm là ít nhất? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 5. (2,5 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 5cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 1cm.

Chứng tỏ rằng điểm A là trung điểm của đoạn thẳng CB.

 

doc 2 trang haiyen789 4320
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2019-2020 - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN TỨ KỲ
T-DH01-HKI6-1920
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2019 - 2020
MÔN : TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề này gồm 06 câu, 01 trang)
Câu 1. (1,0 điểm)
a) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 
b) Thay x, y bằng các chữ số thích hợp để số chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2.
Câu 2. (2,0 điểm)
Thực hiện phép tính:
a) 
b) 
c) 
d) 
Câu 3. (2,0 điểm) Tìm , biết: 
a) 
b) 
c) 
Câu 4. (2,0 điểm)
a) Tìm số tự nhiên , biết rằng: , , và .
b) Khối 6 của một trường THCS có 60 học sinh nam và 48 học sinh nữ. Các thầy, cô muốn chia học sinh khối 6 thành các nhóm để lao động trồng cây nhân dịp tết Nguyên Đán sao cho số học sinh nam trong mỗi nhóm bằng nhau và số học sinh nữ trong mỗi nhóm cũng bằng nhau. Hỏi phải chia thành bao nhiêu nhóm để số học sinh trong mỗi nhóm là ít nhất? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?
Câu 5. (2,5 điểm)	
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 5cm. 
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 1cm.
Chứng tỏ rằng điểm A là trung điểm của đoạn thẳng CB.
Câu 6. (0,5 điểm)
	Cho p là một số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng tỏ rằng chia hết cho 24.
-------- Hết --------
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN TỨ KỲ
T-DH01-HKI6-1920
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2019-2020
Môn : Toán - Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
Có tại địa chỉ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2019_2020_phong.doc