Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Câu 7 (1,0 điểm). Số sách trong tủ sách tham khảo nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 400 đến 600 quyển.

Câu 8 (2,0 điểm). Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho .

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

 

 

doc 3 trang haiyen789 12511
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS N.G
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học: 2020 - 2021
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề kiểm tra gồm 09 câu, 01 trang)
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Hãy ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm
Câu 1.Cách viết nào đúng trong các cách viết sau?
Câu 2. Cho tập hợp . Số phần tử của tập hợp A là:
A. 5	B. 15	C. 12	D. 10
Câu 3. Kết quả phép tính được viết dưới dạng lũy thừa là:
Câu 4. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm A và B phân biệt?
	A. 1 	 B. 3 	C. 2	 	D. vô số
II. Tự luận (8,0 điểm).
Câu 5 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính.
Câu 6 (2,0 điểm). Tìm số nguyên x biết:
Câu 7 (1,0 điểm). Số sách trong tủ sách tham khảo nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 400 đến 600 quyển.
Câu 8 (2,0 điểm). Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho .
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Câu 9 (1,0 điểm).
a) Chứng minh chia hết cho 7.
b) Tìm ba số nguyên a, b, c thỏa mãn: 
	 -------------------------- Hết--------------------------
TRƯỜNG THCS N.G
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học: 2020- 2021
MÔN: TOÁN 6
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
Chú ý:
+ Học sinh làm đúng bằng cách nào cũng cho điểm tối đa.
+ Bài làm sai từ đâu phần tiếp theo có liên quan không chấm.
+ Hình vẽ sai hoặc không khớp lời giải thì không chấm.
Câu
Đáp án
Điểm
Trắc nghiệm
(2,0 điểm)
Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án 
C
B
D
A
5
(2,0 điểm)
a. (0,5 điểm)
0,25
0,25
b. (0,5 điểm)
0,25
0,25
c. (0,5 điểm)
0,25
0,25
d. (0,5 điểm)
0,25
0,25
6
(2,0 diểm)
a. (0,5 điểm)
0,25
0,25
b. (0,5 điểm)
 hoặc 
0,25
Vậy 
0,25
c. (0,5 điểm)
0,25
0,25
d. (0,5 điểm)
0,25
. Vậy 
0,25
7
(1,0 điểm)
Gọi số sách cần tìm là a (quyển), thì và 
.
0,25
0,25
Mà 
0,25
Vậy trong tủ có 360 quyển sách tham khảo
0,25
8
(2,0 điểm)
Hình vẽ 
0,5
a. (0,5 điểm)
Hai điểm A, B thuộc tia Ox mà nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
0,5
b. (0,5 điểm)
Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên 
0,25
0,25
c. (0,5 điểm)
A là trung điểm của đoạn thẳng AB vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B; 
0,5
9
( 1,0 điểm)
a. (0,5 điểm)
0,25
 . Vậy 
0,25
b. (0,5 điểm)Ta có: 
0,25
Mà .Từ (1) và (2) 
Thay vào ta được ; thay vào (2) ta được Vậy 
0,25
-------------------------- Hết--------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2020_2021_c.doc