Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 15: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 15: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thông qua bài thực hành hs

 - Biết vẽ và cắt tạo mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối theo kích thước qui định

 - Cắt vải theo mẫu giấy đúng kỹ thuật

 - Biết may vỏ gối theo đúng qui trình bằng các mũi khâu cơ bản đã ôn lại

 - Biết đính khuy bấm hoặc khuyết đinh khuy ở miệng vỏ gối

 - Biết vận dụng để khâu vỏ gối có kích thước khác nhau theo theo yêu cầu sử dụng

 2. Kĩ năng:

 - Biết vận dụng kĩ thuật may các mũi khâu để may các sản phẩm đơn giản.

3. Thái độ:

- Có tính cẩn thận, khéo tay, thao tác chính xác theo đúng qui trình

4. Năng lực, phẩm chất :

- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .

- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng

II. PHƯƠNG PHÁP-KĨ THUẬT

1. Phương pháp

PP dạy học thực hành, PP thuyết trình, PP công tác độc lập

2. Kĩ thuật dạy học

Kĩ thật đặt câu hỏi, thuyết trình + Trực quan + ĐTNVĐ

III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 - Kim, chỉ, kéo, phấnmay, bìa cứng, vải

 - Mẫu gối đã hoàn chỉnh

 - Một mẫu may sẳn có lồng ruột

2. Học sinh: tấm bìa cứng, kim, kéo, thước, bút chì, chỉ, chỉ thêu màu

 

docx 2 trang tuelam477 4350
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 15: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	24.10.2020	Ngày dạy: 27.10.2020
Tuần 8, tiết 15:
Thực hành: CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT(tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thông qua bài thực hành hs
 - Biết vẽ và cắt tạo mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối theo kích thước qui định
 - Cắt vải theo mẫu giấy đúng kỹ thuật
 - Biết may vỏ gối theo đúng qui trình bằng các mũi khâu cơ bản đã ôn lại
 - Biết đính khuy bấm hoặc khuyết đinh khuy ở miệng vỏ gối 
 - Biết vận dụng để khâu vỏ gối có kích thước khác nhau theo theo yêu cầu sử dụng
 2. Kĩ năng:
 - Biết vận dụng kĩ thuật may các mũi khâu để may các sản phẩm đơn giản.
3. Thái độ:
- Có tính cẩn thận, khéo tay, thao tác chính xác theo đúng qui trình
4. Năng lực, phẩm chất :
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật. 
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
II. PHƯƠNG PHÁP-KĨ THUẬT
1. Phương pháp
PP dạy học thực hành, PP thuyết trình, PP công tác độc lập
2. Kĩ thuật dạy học
Kĩ thật đặt câu hỏi, thuyết trình + Trực quan + ĐTNVĐ
III. CHUẨN BỊ	
1. Giáo viên:
 - Kim, chỉ, kéo, phấnmay, bìa cứng, vải
 - Mẫu gối đã hoàn chỉnh
 - Một mẫu may sẳn có lồng ruột
2. Học sinh: tấm bìa cứng, kim, kéo, thước, bút chì, chỉ, chỉ thêu màu
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC :
1. Ổn định tổ chức : 
- Ổn định lớp :
2.Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới: GV giới thiệu bài : Tiết trước chúng ta đã cắt các mảnh vải theo đúng kích thước cô quy định, tiết này chúng ta sẽ tiến hành trang trí mặt trước của gối bằng cách thêu tên, lớp và các hình vẽ theo sở thích của mỗi bạn.
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Gv giới thiệu bài 
Trong tiết này cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện cắt khâu 1 vỏ gối đơn, để khâu 1 vỏ gối cô đã dặn các em mang đầy đủ dụng cụ nguyên liệu để làm, cô sẽ khâu ngay bây giờ 
Gv giới thiệu cho hs quan sát 1 chiếc vỏ gối hoàn chỉnh chỉ cho hs biết các chi tiết của vỏ gối 
Gv treo tranh .
HS quan sát mẫu vật và tranh, ghi nhớ để thực hành theo mẫu.
TỔ CHỨC THỰC HÀNH
Gv thao tác và hướng dẫn hs cách cắt trên vải
Hsquan sát gv, sau đó thực hành cá nhân
Gv hướng dẫn học sinh thực hành từng bước
Chú ý chỉ dẫn hs vẽ theo mẫu GV vẽ lên bảng
Dùng mũi mắc xích để thêu trang trí.
GV đi từng bàn để xem và hướng dẫn thêm cho HS
HS để dụng cụ lên bàn đề GV kiểm tra.
HS làm theo mẫu và hướng dẫn của GV
I Thực hành
3. Trang trí vỏ gối
a/ Vẽ các mẫu thêu 
Vẽ các mẫu thêu lên mặt vải có kích thước 17x22cm .
Nội dung vẽ:
Tên – lớp và các hình vẽ theo sở thích ( Hoa, con vật, xe, robot )
b/ Thêu tên và trang trí 
4. Tổng kết và hướng dẫn về nhà
Gv nhận xét giờ thực hành về tinh thần, thái độ học tập, ý thức kỷ luật.
Hướng dẫn về nhà : chuẩn bị cho bài thực hành khâu sản phẩm lần sau , HS mang kim, chỉ, nút gài.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_6_tiet_15_thuc_hanh_cat_khau_vo_goi_hi.docx