Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 (Bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống) - Chương trình cả năm - Trần Ngọc Oanh

Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 (Bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống) - Chương trình cả năm - Trần Ngọc Oanh

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

− Đặc điểm cơ bản của mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng thông qua tìm hiểu một số tác phẩm/ SPMT;

− Một số kĩ năng tạo hình trong lĩnh vực mĩ thuật.

2. Năng lực

Năng lực chung:

 - Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, trao đổi nhóm.

Năng lực riêng

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của mỹ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng thông qua một số tác phẩm, sản phẩm mì thuật của thể loại Hội hoạ, Đồ họa tranh in, Điêu khắc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang .

- Biết cách phân tích được vẻ đẹp của một bức tranh, tượng và sử dụng chất liệu thực hiện một SPMT

- Biết nhận xét, đánh giá SPMT của cá nhân, nhóm.

3. Phẩm chất

Có hiểu biết và yêu thích, tìm tòi với những lĩnh vực của mĩ thuật.

 

docx 131 trang Hà Thu 30/05/2022 3160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 (Bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống) - Chương trình cả năm - Trần Ngọc Oanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường: Thực hành Sư phạm Trà Vinh
Tổ: Nghệ thuật-GDQP-GDTC
GV: Trần Ngọc Oanh
CHỦ ĐỀ 1: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG TRONG SÁNG TÁC MĨ THUẬT( 4 tiết)
BÀI 1: MỘT SỐ THỂ LOẠI MĨ THUẬT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Mĩ thuật ; lớp: 6
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
− Đặc điểm cơ bản của mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng thông qua tìm hiểu một số tác phẩm/ SPMT;
− Một số kĩ năng tạo hình trong lĩnh vực mĩ thuật.
2. Năng lực
Năng lực chung:
 - Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, trao đổi nhóm.
Năng lực riêng
- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của mỹ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng thông qua một số tác phẩm, sản phẩm mì thuật của thể loại Hội hoạ, Đồ họa tranh in, Điêu khắc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang .
- Biết cách phân tích được vẻ đẹp của một bức tranh, tượng và sử dụng chất liệu thực hiện một SPMT
- Biết nhận xét, đánh giá SPMT của cá nhân, nhóm.
3. Phẩm chất
Có hiểu biết và yêu thích, tìm tòi với những lĩnh vực của mĩ thuật.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
Đối với giáo viên:
Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực.
Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học như SPMT, TPMT trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: tranh, tượng, phù điêu, sản phẩm trong thể loại Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang.
Máy tính, máy chiếu (nếu có).
Đối với học sinh:
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
○Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
○Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ.
☺HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.
Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
Tổ chức thực hiện:
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong cuộc sống hàng ngày, em đã được biết đến hoặc là từng nhìn thấy một số loại sản phẩm mĩ thuật nào?
HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi:
Một số loại sản phẩm mỹ thuật: tranh vẽ, điêu khắc, tượng đài,...
GV đặt vấn đề: Trong đời sống hàng ngày nói chung và trong ngành mỹ thuật nói riêng, các sản phẩm mĩ thuật được sáng tác và trưng bày vô cùng đa dạng, mỗi loại sản phẩm có tính chất và mục đích ứng dụng riêng. Để nắm bắt rõ ràng và cụ thể hơn các thể loại mĩ thuật, chúng ta cùng tìm hiểu bài học đầu tiên của môn Mĩ thuật 6 - Bài 1: Một số thể loại mĩ thuật.
☺HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG 1 : QUAN SÁT
 1. Mục tiêu:
 - Biết được tên gọi của một số thể loại mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng (trong phạm vi THCS).
- Biết được một số đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng. 
Nội dung:
- GV hướng dẫn HS quan sát và tìm hiểu chú thích các hình minh hoạ thể loại mĩ thuật trong SGK và tài liệu minh hoạ bổ sung (nếu có);
- HS quan sát, tìm hiểu nội dung của hình minh hoạ và phần chú giải để hiểu về đặc điểm một số thể loại mĩ thuật.
Sản phẩm học tập:
- Nhận thức của HS về tên gọi, đặc điểm cơ bản của một số thể loại mĩ thuật cần biết trong nội dung môn Mĩ thuật lớp 6.
-Trả lời khái quát câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 6, trang 6.
Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
☼Mỹ thuật tạo hình:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS mở sgk trang 5,6 đặt câu hỏi gợi mở:
+ Em biết mĩ thuật gồm những lĩnh vực nào? (Mỹ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng)
+ Mỹ thuật tạo hình gồm có những thể loại nào? (Hội hoạ; Đồ hoạ tranh in; Điêu khắc: tượng, phù điêu)
- GV ghi câu trả lời lên bảng (không đánh giá).
- GV chia lớp 4 nhóm tìm hiểu 4 thể loại mĩ thuật tạo hình được giới thiệu trong SGK và trả lời câu hỏi:
+ Tên bức tranh, họa sĩ sáng tác , chất liệu gì?
+Thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình gì?
+Giới thiệu sơ lược về cách thể hiện và nội dung tranh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Học sinh trình bày 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV chốt chuẩn kiến thức.
–	GV đưa thêm câu hỏi gợi ý để làm rõ về đặc điểm của mỗi thể loại mĩ thuật tạo hình:
+ Hội hoạ, Đồ hoạ tranh in có đặc điểm gì về hình, màu, diễn tả trên không gian nào?
+ Điêu khắc có đặc điểm gì về khối, diễn tả trong không gian nào?(3D)
+ TPMT trong không gian 2D (Hội hoạ, Đồ hoạ tranh in) có đặc điểm gì khác với TPMT trong không gian 3D (Điêu khắc)về
 chất liệu, đường nét và màu sắc?
☼Mĩ thuật ứng dụng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Mĩ thuật ứng dụng gồm có những thể loại nào? (Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, )
- GV ghi câu trả lời lên bảng (không đánh giá).
–	GV đưa thêm câu hỏi gợi ý để làm rõ về đặc điểm của mỗi thể loại mĩ thuật ứng dụng:
+ Qua sản phẩm minh hoạ trong SGK Mĩ thuật 6, trang 6, em hãy cho biết sản phẩm của thể loại Thiết kế đồ họa khác gì với sản phẩm Thiết kế thời trang?
+ Qua sản phẩm minh hoạ, em hãy cho biết sản phẩm của thể loại Thiết kế đồ họa khác gì so với Hội hoạ, Đồ hoạ tranh in?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Học sinh trình bày 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
–	Căn cứ ý kiến phát biểu của HS, GV đưa ra một số ý để chốt kiến thức
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 6, trang 6 
- Đặc điểm của mĩ thuật tạo hình: đều sử dụng những yếu tố tạo hình như: đường nét, màu sắc, hình khối, không gian, bố cục....để thể hiện ý tưởng, quan điểm của người nghệ sĩ trước thiên nhiên, cuộc sống.
+ Hội hoạ là nghệ thuật sử dụng các yếu tố tạo hình như: chấm, nét, hình khối, màu sắc,... để phản ánh hiện thực cuộc sống trên mặt phẳng hai chiều.
+ Điêu khắc là nghệ thuật sử dụng các kĩ thuật đục, chạm, nặn, gò, đắp,... trên những chất liệu như gỗ, đá, đất, đồng,...để tạo nên những sản phẩm mĩ thuật có khối trong không gian ba chiều như tượng tròn, tượng đài hoặc có không gian hai chiều như chạm khắc, gò đồng, v.v.
+ Đồ họa tranh in là quá trình sáng tác hình ảnh(tạo hình)gián tiếp (khác với vẽ trực tiếp lên giấy)bằng các kỹ thuật in ấn, tức là đưa màu từ một khuôn in (chế tác trên gỗ, đá, cao su hay kim loại) lên bề mặt tranh có thể là giấy hoặc vải.
-Đặc điểm của mĩ thuật ứng dụng: Mỹ thuật ứng dụng thường gắn với sản xuất công nghiệp và cuộc sống.Đó là nghệ thuật sử dụng các yếu tố mĩ thuật trong thiết kế tạo dáng sản phẩm như : thời trang, bìa sách, đồ lưu niệm, bao bì, đồ dùng, 
Một số thể loại của mỹ thuật ứng dụng là:
+ Thiết kế đồ họa
+Thiết kế công nghiệp
+Thiết kế thời trang
+ Hình, màu, khối và sự sắp xếp các yếu tố này là đặc điểm nhận biết của mĩ thuật;
+ Những tác phẩm trong lĩnh vực mĩ thuật tạo hình thường sử dụng yếu tố và nguyên lý tạo hình như: đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục, để thể hiện ý tưởng, quan điểm của người nghệ sĩ trước thiên nhiên, cuộc sống.
+ Những sản phẩm trong lĩnh vực mĩ thuật ứng dụng thường gắn với sản xuất công nghiệp và cuộc sống như các sản phẩm: thời trang, bìa sách, đồ lưu niệm, bao bì, đồ dùng, 
HOẠT ĐỘNG 2 : THỂ HIỆN
 Mục tiêu
Thể hiện được một SPMT (tạo hình hoặc ứng dụng) theo hình thức vẽ hoặc nặn.
2. Nội dung 
- GV hướng dẫn HS lựa chọn thể loại và chất liệu để thực hiện sản phẩm.
- HS thực hiện SPMT theo thể loại, chất liệu và cách thực hiện vẽ hoặc nặn.
3. Sản phẩm học tập
 SPMT theo thể loại mĩ thuật tạo hình hoặc mỹ thuật ứng dụng.
4.Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dùng hình thức yêu thích để tạo một sản phẩm mĩ thuật, có thể trong lĩnh vực tạo hình hoặc mỹ thuật ứng dụng.
- GV đưa câu hỏi gợi ý:
+ Em lựa chọn thể hiện sản phẩm thuộc lĩnh vực mĩ thuật nào?
+ Ý tưởng thể hiện sản phẩm của em là gì? + Em sử dụng cách nào để thực hiện?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện yêu cầu.
-GV đến các nhóm theo dõi và hỗ trợ học sinh lúc cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Học sinh hoàn thành tác phẩm
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV và học sinh nhận xét
- Sản phẩm mĩ thuật của HS.
HOẠT ĐỘNG 3 : THẢO LUẬN
1. Mục tiêu
Từng bước hình thành năng lực phân tích và đánh giá thẩm mĩ qua việc đặt câu hỏi, thảo luận và đưa ra ý kiến của bản thân về SPMT đã thực hiện ở hoạt động Thể hiện của cá nhân/ nhóm.
2. Nội dung - GV yêu cầu HS trưng bày các sản phẩm đã thực hiện và trả lời câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 6, trang 8.
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 6, trang 8.
3. Sản phẩm học tập
- Chia sẻ được cảm nhận về đặc điểm của thể loại mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng thông qua các sản phẩm thực hành.
- Trưng bày và nêu được tên sản phẩm đã thực hành.
4. Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Căn cứ vào sản phẩm mĩ thuật mà HS vừa thực hiện, GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm theo những câu hỏi gợi ý sau trong SGK Mĩ thuật 6, trang 8:
- Bạn đã sử dụng bố cục, hình khối, màu sắc, đường nét như thế nào trong SPMT của mình?
+ Bạn đặt tên cho SPMT của mình là gì?
+ SPMT của bạn thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc sách giáo khoa và thực hiện yêu cầu.
-GV đến các nhóm theo dõi và hỗ trợ học sinh lúc cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi đại diện HS của các nhóm đứng dậy trình bày sản phẩm mĩ thuật của mình.
+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá nhận xét chuẩn kiến thức
Hs Thảo luận trả lời câu hỏi
HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG
1.Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết sử dụng một số kiến thức đã học để nhận biết một số tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật trong cuộc sống.
2.Nội dung:GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở hoạt động Vận dụng trong SGK Mĩ thuật 6, trang 8.
HS thảo luận và trả lời câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 6, trang 8.
3.Sản phẩm học tập:
Nhận biết được một số tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng được minh họa trong SGK Mĩ thuật 6 (hoặc TPMT/ SPMT do GV chuẩn bị).
4.Tổ chức thực hiện:
- GV chiếu hình ảnh, đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời: 
•Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?
Tranh Rặng phi lao thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?
Bìa sách thuộc thể loại mĩ thuật ứng dụng nào?
HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi, đưa ra đáp án :
Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ thuộc thể loại mĩ thuật điêu khắc.
Tranh Rặng phi lao thuộc thể loại mĩ thuật hội họa.
Bìa sách thuộc thể loại mĩ thuật thiết kế đồ họa
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức hài học
Duyệt của tổ
Nghệ thuật – GDQP – GDTC
Tổ trưởng
Trần Việt Nho
Trường: Thực hành Sư phạm Trà Vinh
Tổ: Nghệ thuật-GDQP-GDTC
GV: Trần Ngọc Oanh
BÀI 2: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG TRONG SÁNG TÁC THEO CHỦ ĐỀ
 Môn học/Hoạt động giáo dục: Mĩ thuật ; lớp: 6
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Mối quan hệ giữa xây dựng ý tưởng trong sáng tác và thực hiện SPMT;
Khai thác hình ảnh để thể hiện SPMT.
2.Năng lực
Xác định được nội dung của chủ đề;
Biết khai thác hình ảnh trong thiên nhiên, cuộc sống và thể hiện được SPMT về chủ đề;
Tiếp tục hình thành năng lực phân tích và biết cách đánh giá yếu tố, nguyên lý tạo hình trong SPMT của cá nhân, nhóm.
3.Phẩm chất
Có ý thức khai thác chất liệu từ cuộc sống trong thực hành, sáng tạo SPMT;
Chủ động sử dụng vật liệu tái sử dụng trong thực hành SPMT.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 Đối với giáo viên:
Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực.
Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu trên PowerPoint để HS quan sát như: quang cảnh, cảnh vật và sáng tác của hoạ sĩ, nhà điêu khắc;
Một số SPMT như: tranh, tượng, phù điêu,... về cảnh vật gần gũi ở địa phương để HS có thể quan sát trực tiếp, thuận tiện trong việc liên tưởng từ cảnh vật, sinh hoạt trong thực tế tới những SPMT cụ thể.
Máy tính, máy chiếu (nếu có).
Đối với học sinh:
SGK.
Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
○Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
○Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ.
☺HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
1.Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
2.Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.
3.Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
4.Tổ chức thực hiện:
►GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Những yếu tố tạo hình nào cần có để tạo nên một bức tranh?
►HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi:
Một số yếu tố tạo hình : chấm, nét, hình, khối
►GV đặt vấn đề: Ở cấp Tiểu học, các em đã làm quen và sử dụng những yếu tố tạo hình như chấm, nét, hình, khối,... để tạo nên những SPMT.Tuy nhiên để tạo nên SPMT đẹp chúng ta cần kết hợp với một số nguyên lý tạo hình như cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu,... Những yếu tố và nguyên lý tạo hình này sẽ luôn gắn liền với quá trình xây dựng ý tưởng trong sáng tác. Nội dung bài 2 sẽ hướng dẫn tìm hiểu cách xây dựng ý tưởng trong thực hành làm SPMT theo chủ đề
HOẠT ĐỘNG 1 : QUAN SÁT
1.Mục tiêu: 
Biết khai thác ý tưởng và mối quan hệ giữa tên chủ đề và nội dung cần thể hiện.
Tìm ý tưởng qua quan sát cảnh vật, sinh hoạt trong cuộc sống.
2.Nội dung:
GV yêu cầu HS tìm hiểu hình ảnh và một số cách xây dựng ý tưởng trong sáng tác ở SGK Mĩ thuật 6, trang 9-10.
HS quan sát, tìm hiểu hình minh hoạ trong SGK Mĩ thuật 6, trang 9 - 10 và trả lời câu hỏi ở trang 10. 
3.Sản phẩm học tập:
Nhận biết được cách thể hiện ý tưởng trong sáng tác theo chủ đề thông qua việc khai thác chất liệu từ cuộc sống.
4.Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
 Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV đặt câu hỏi dẫn dắt vào bài: 
+Đưa ra một ví dụ cụ thể cho các em phân tích.
VD: Trong chủ đề mùa xuân các em có thể vẽ những nội dung gì?chọn hình ảnh ra sao?các em có thể thấy những hình ảnh đó ở đâu?
HS trả lời câu hỏi liên tưởng và giải quyết vấn đề:
+ Đê xây dựng ý tưởng thể hiện một chủ đề trong môn Mĩ thuật, em cần phải làm là gì?
+ Khi có ý tưởng để thực hiện một chủ đề, em sẽ làm gì để cụ thể hoá ra thành SPMT?(Phân tích sơ lược các tranh giới thiệu trong SGK)
GV yêu cầu HS mở SGK Mĩ thuật 6, trang 9 tìm hiểu cách
khai thác cảnh vật, sinh hoạt trong cuộc sống để xây dựng ý tưởng và trả lời câu hỏi cuối trang.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc sách giáo khoa và thực hiện yêu cầu.
-GV đến các nhóm theo dõi và hỗ trợ học sinh lúc cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Học sinh trình bày câu trả lời.
- GV ghi ý kiến của HS lên bảng (không đánh giá).
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Khảo sát sự đồng tình của cả lớp với phần trả lời của các bạn?
–	Căn cứ ý kiến phát biểu của HS, GV đưa ra chuẩn kiến thức
Một số cách xây dựng ý tưởng để thể hiện theo chủ đề như sau:
+ Có thể quan sát cảnh vật, sinh hoạt trong cuộc sống để tìm được những hình ảnh phù hợp liên quan đến chủ đề muốn diễn tả.
+ Có thể tìm những hình ảnh phù hợp với chủ đề thông qua thiệp chúc mừng, sách, báo, tạp chí, lịch treo tường, internet,...
+ Có thể nhớ lại những hình ảnh đã từng gặp có liên quan đến chủ đề.
+ Có thể tưởng tượng về những hình ảnh phù hợp để diễn tả về chủ đề
Chủ đề►Xây dựng ý tưởng►phác hình►lựa chọn màu►Hoàn thiện►Đặt tên
-Cách xây dựng nào trong ý tưởng sáng tác theo chủ đề phù hợp với em là những chủ đề liên quan đến cảnh vật sinh hoạt trong cuộc sống.
- Cuộc sống xung quanh mở ra cho chúng ta rất nhiều ý tưởng có thể khai thác trong sáng tác mỹ thuật với những hình ảnh và màu sắc tươi mới theo ý thích.Vì vậy tác phẩm của chúng ta luôn gắn liền với cuộc sống về nội dung và ý nghĩa.
HOẠT ĐỘNG 2 : THẾ HIỆN
1. Mục tiêu:
Biết được các bước xây dựng ý tưởng đến thực hiện SPMT qua phân tích sơ đồ.
Biết cách tìm ý tưởng và thể hiện qua một SPMT cụ thể.
2.Nội dung:
GV yêu cầu HS tìm hiểu các bước xây dựng ý tưởng đến thực hiện SPMT qua sơ đồ trong SGK Mĩ thuật 6, trang 10.
HS tìm hiểu quá trình xây dựng ý tưởng đến thực hiện SPMT và thực hành tạo sản phẩm mình yêu thích.
3.Sản phẩm học tập: 
SPMT về chủ đề mình yêu thích.
4.Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV -HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Qua phần tóm tắt ở hoạt động 1, GV yêu cầu HS xây dựng ý tưởng về chủ đề mà em yêu thích.
-GV đặt câu hỏi gợi ý: 
+ Em lựa chọn chủ đề nào?
+ Em tìm ý tưởng để thể hiện hình ảnh về chủ đề đó bằng cách nào?
+ Em sử dụng hình thức nào để thực hiện?
- Yêu cầu các em thực hiện hoàn thành một SPMT
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Sau khi học sinh hoàn thành, GV cho HS thực hiện ngay phần thực hành của mình vào sách Bài tập Mĩ thuật 6.GV sâu sát trong quá trình các em thể hiện để kịp định hướng, giải đáp thắc mắc của học sinh.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Học sinh trình bày SPMT
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá nhận xét chuẩn kiến thức
 Sơ đồ: Chủ đề►Xây dựng ý tưởng►phác hình►lựa chọn màu►Hoàn thiện►Đặt tên
HOẠT ĐỘNG 3: THẢO LUẬN
1. Mục tiêu
- Biết cách nhận xét, đánh giá được sản phẩm của cá nhân và các bạn;
- Trình bày những cảm nhận đó trước nhóm.
4.Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS quan sát SPMT của nhóm.
- HS thảo luận theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Mĩ thuật 6, trang 11.
3. Sản phẩm học tập
-Cảm nhận, phân tích được SPMT của cá nhân và các bạn.
-Biết cách nhận xét, đánh giá được sản phẩm của cá nhân và các bạn.
-Trình bày những cảm nhận đó trước nhóm.
4. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Căn cứ vào SPMT mà HS vừa thực hiện, GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm theo những câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 6, trang 11.
+ Bạn đã có ý tưởng gì để thể hiện chủ đề?
+ Bạn đã sử dụng đường nét, màu sắc như thế nào để thể hiện ý tưởng?
+ Bạn đã vẽ những cảnh vật, nhân vật, hoạt động nào để thể hiện ý tưởng của mình?
Sau khi học sinh thực hiện xong căn cứ vào bài thực hành của HS, GV yêu cầu HS sắp xếp bài thực hành theo nhóm:
+ Những sản phẩm thể hiện nhân vật, khung cảnh gắn liền với tên chủ đề.
+ Những sản phẩm có ý tưởng từ sự liên tưởng, tưởng tượng, suy nghĩ của bản thân liên quan đến chủ đề.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện yêu cầu.
-GV đến các nhóm theo dõi và hỗ trợ học sinh lúc cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi đại diện HS của các nhóm đứng dậy trình bày câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
- HS thảo luận theo nhóm về Sản phẩm
mĩ thuật đà thực hiện ở phần Thề hiện
HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG
1. Mục tiêu
Biết cách sử dụng kiến thức, kĩ năng đã được học trong chủ đề để tìm hiểu, thường thức vẻ đẹp của TPMT được giới thiệu trong SGK Mĩ thuật 6, hình thành kĩ năng thường thức mĩ thuật.
2. Nội dung
GV hướng dẫn HS quan sát hai TPMT được minh hoạ trong SGK Mĩ thuật 6, trang 11.
HS thảo luận và trả lời theo định hướng gợi ý trong SGK Mĩ thuật 6, trang 11.
3.Sản phẩm
Cảm nhận, phân tích được vẻ đẹp của TPMT.
4.Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV gợi ý cho học sinh chia nhóm thảo luận các câu hỏi như sau:
+Tác phẩm thuộc thể loại mĩ thuật gì?
+ Tác phẩm tên gì?của tác giả nào, chất liệu gì?kích thước bao nhiêu?
+Tác phẩm thể hiện nội dung gì, có những hình ảnh nào?
+ Đường nét màu sắc của tác phẩm như thế nào?
+ Em có cảm nhận gì về bức tranh?	
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc thực hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+Nhóm trình bày 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
+GV khảo sát ý kiến các nhóm còn lại 
.+GV chốt chuẩn kiến thức
+ Tác phẩm Bình minh trên nông trang thể hiện hình ảnh người nông dân đang gieo hạt vào một sớm bình minh. Gam màu nóng chủ đạo trong tranh, cùng với các sắc màu lục, lam ẩn hiện trong những rặng cây tạo nên hoà sắc bức tranh sinh động, hấp dẫn.
+ Tác phẩm Hũ gạo nuôi quân thể hiện hình ảnh hai mẹ con đang nâng niu, chắt chiu từng nắm gạo bỏ vào hũ gạo tiết kiệm. Tác giá sử dụng khối tròn, hình dáng sinh động và sự kết hợp hài hoà giữa nét cong, nét thẳng trên hình tượng nhân vật để thể hiện. Hình ảnh em bé ngước nhìn mẹ và đôi bàn tay đang chờ đón nắm gạo mẹ đưa là điểm thu hút của tác phẩm đối với người xem. Từ đó, tác phẩm bộc lộ một cách sâu sắc tình cảm yêu thương của người ớ hậu phương dành cho những chiến sĩ đang cầm súng bảo vệ Tổ quốc
Duyệt của tổ
Nghệ thuật – GDQP – GDTC
Tổ trưởng
Trần Việt Nho
Trường: Thực hành Sư phạm Trà Vinh
Tổ: Nghệ thuật-GDQP-GDTC
GV: Trần Ngọc Oanh
CHỦ ĐỀ 2 : NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG ( 4 Tiết )
BÀI 3: TẠO HÌNH NGÔI NHÀ 
Môn học/Hoạt động giáo dục: Mĩ thuật ; lớp: 6
Thời gian thực hiện: 2 tiết
MỤC TIÊU
 1. Kiến thức
- Giới thiệu vẻ đẹp và tạo hình ngôi nhà; 
- Giới thiệu tác giả Bùi Xuân Phái với những tác phẩm về đề tài “Phố”;
- Cách tạo hình ngôi nhà qua một số SPMT, trong đó có cách thể hiện in độc bản;
- Tìm hiểu một số TPMT khai thác hình ảnh ngôi nhà trong xây dựng bố cục, 
 2. Năng lực
- Nhận biết hình dáng, đặc điểm của ngôi nhà và có ý tưởng, lựa chọn chất liệu để thể hiện;
- Biết và sử dụng các yếu tố tạo hình như: nét, hình khối, màu sắc để thể hiện SPMT về ngôi nhà;
- Biết và phân tích được một số nguyên lí tạo hình được sử dụng trong bài thực hành của bạn, qua đó cảm thụ được vẻ đẹp trong tạo dáng SPMT ngôi nhà ở dạng 2D và 3D.
 3. Phẩm chất
- Nhận biết sự phong phú của các hình ảnh ngôi nhà ở một số vùng, miền và có ý thức quan sát, khai thác hình ảnh ngôi nhà thân quen ở địa phương trong thực hành, sáng tạo SPMT;
- Yêu quý môi trường sống và ý thức về vẻ đẹp của ngôi nhà mình ở.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Đối với giáo viên
- Một số ảnh chụp ngôi nhà tiêu biểu kiến trúc vùng, miền tại địa phương và ngôi nhà đại diện cho các vùng, miền khác trong thực tế cuộc sống;
- TPMT về ngôi nhà có nội dung liên quan đến chủ đề. (Có thể sử dụng hình ảnh trong SGK, hoặc sưu tầm tranh, ảnh, video clip về ngôi nhà).
Đối với học sinh
- SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tằm liên quan đến bài học.
- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
○Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
○Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ.
☺HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.
Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
Tổ chức thực hiện:
Giáo viên trình bày.
+Em hãy miêu tả cho các bạn nghe về ngôi nhà yêu thương của mình?
Học sinh suy nghĩ và trả lời.
Giáo viên dẫn dắt vào bài.
+Trong cuộc sống của chúng ta.Ngôi nhà là nơi cất giấu những tình cảm của gia đình.Ở chủ đề 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về những ngôi nhà ở các vùng miền và cách tạo ra ngôi nhà theo ý thích.Chúng ta hãy đến với Bài 3:Tạo hình ngôi nhà.
☺HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG 1 : QUAN SÁT
1.Mục tiêu: 
- Quan sát các hình ảnh minh hoạ thấy được sự phong phú của tạo hình ngôi nhà.
- Tìm hiểu về hoạ sĩ Bùi Xuân Phái và tác phẩm hội hoạ thể hiện về đề tài “Phố” của ông.
2.Nội dung:
- HS quan sát các hình ảnh minh hoạ về ngôi nhà trong SGK Mĩ thuật 6, trang 12 (hoặc SPMT do GV chuẩn bị). Qua đó nhận thức, khai thác và hình thành ý tưởng thể hiện SPMT có tạo hình ngôi nhà.
- Tìm hiểu về ngôi nhà được thể hiện trong TPMT của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái
- GV đặt câu hỏi định hướng, hướng dẫn HS quan sát, trả lời câu hỏi về những nội dung liên quan đến chủ đề trong SGK Mĩ thuật 6, trang 13.
3.Sản phẩm học tập:
- HS nhận thức được sự phong phú trong tạo hình và cách thể hiện về ngôi nhà.
- Hình thành ý tưởng thể hiện SPMT có tạo hình ngôi nhà.
4.Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1:
- GV yêu cầu học sinh quan sát.
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem sách giáo khoa Mỹ thuật 6 trang 12 trả lời các câu hỏi.
+ Hình dáng ngôi nhà có những đặc điểm gì?
+Quang cảnh xung quanh ngôi nhà như thế nào?
 Nhiệm vụ 2
 Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ một giáo viên cho học sinh trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa có thể gợi mở để học sinh nắm bắt được nội dung câu hỏi liên quan đến đặc trưng vùng miền
+ Loại cây nào thường gắn với nhà ở vùng miền nào?
+ Tìm sự khác nhau về hình dáng kết cấu chất liệu tạo dựng ngôi nhà ở mỗi vùng miền?
 Nhiệm vụ 3
 + Giáo viên tiếp tục triển khai hoạt động quan sát và tìm hiểu nội dung về “ngôi nhà” qua loạt tranh phố của họa sĩ Bùi Xuân Phái và gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi về tác giả Bùi Xuân Phái và tác phẩm (câu hỏi trong sách giáo khoa Mĩ thuật 6 trang 13) +Trong tranh phố của họa sĩ Bùi Xuân Phái có những hình ảnh nào, những hình ảnh đó đó được thể hiện như thế nào ?
+Gam màu chủ đạo trong tranh sơn dầu của Bùi Xuân Phái là gì? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập học sinh đọc sách giáo khoa và thực hiện yêu cầu 
-Giáo viên theo dõi hỗ trợ học sinh nếu cần thiết 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-Giáo viên gọi học sinh trả lời câu hỏi
- Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét đánh giá
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 4 giáo viên đánh giá nhận xét chuẩn kiến thức
-Bùi Xuân Phái (1920-1988) Là họa sĩ chuyên về chất liệu sơn dầu. Các sáng tác của ông về đề tài phố cổ Hà Nội đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại.
- Phố trong tranh của Bùi Xuân Phái thường có các mảng màu lớn, ăn sử dụng đường viền đậm nét, thể hiện những mái nhà nhấp nhô ngói thẩm, cô áo đỏ và chiếc xe bò quen thuộc ở Hà Nội thập niên 70 80 của thế kỷ XX. tranh của ông dù mô tả hiện thực nhưng không phải là chép nguyên mẫu mà tái hiện cảnh vật theo cảm xúc trí tưởng tượng của mình. Cái đẹp trong tranh chính là phần sáng tạo của ông trước hiện thực.
HOẠT ĐỘNG 2 : THỂ HIỆN
 1. Mục tiêu
–	Tìm hiểu cách thể hiện ngôi nhà qua SPMT tranh in độc bản.
–	Biết cách thể hiện một SPMT có tạo hình ngôi nhà.
 2. Nội dung 
–	 HS quan sát, tìm hiểu các bước thực hiện SPMT tranh in độc bản trong SGK Mĩ thuật 6, trang 14;
–	HS thực hiện SPMT có tạo hình ngôi nhà;
 3. Sản phẩm học tập
–	 SPMT có tạo hình ngôi nhà theo hình thức tranh vẽ hoặc tranh in.
4. Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
 Nhiệm vụ 1
 - Giáo viên yêu cầu học sinh Mở sách giáo khoa Mĩ thuật 6 trang 14 cho học sinh quan sát và đặt câu hỏi về các chất liệu sử dụng ảnh về các bước thực hiện một sản phẩm mỹ thuật tranh in.
Nhiệm vụ 2
 - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành sản phẩm tranh vẽ hoặc tranh in theo hình thức cá nhân , chất liệu tự chọn đã chuẩn bị.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện tạo sản phẩm tranh vẽ hoặc tranh in của mình, Sử dụng các yếu tố tạo hình đã được học nét, màu ,hình, ..
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-Giáo viên lựa chọn trưng bày sản phẩm lên bản và đặt câu hỏi để học sinh chia sẻ ,tham luận về việc sử dụng các yếu tố tạo hình đã được học: hình, nét, màu, 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá nhận xét chuẩn kiến thức.
-Học sinh tiếp thu nhiệm vụ, hiện một sản phẩm mỹ thuật theo ý thích.
HOẠT ĐỘNG 3 : THẢO LUẬN
1. Mục tiêu
–	Biết cách nhận xét, đánh giá được sản phẩm của cá nhân và các bạn.
–	Trình bày những cảm nhận đó trước nhóm.
2. Nội dung
–	 GV hướng dẫn HS quan sát SPMT của nhóm;
–	HS thảo luận theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Mĩ thuật 6, trang 16.
3. Sản phẩm học tập
–	 Cảm nhận, phân tích được SPMT của cá nhân và các bạn.
5.Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1 
 -Căn cứ vào sản phẩm mỹ thuật mà học sinh vừa thực hiện hiện giao viên lựa chọn sản phẩm mỹ thuật của học sinh đã thực hiện để trưng bày theo hình thức nhóm chất liệu
Nhiệm vụ 2
 - Giáo viên yêu cầu học sinh Mở sách giáo khoa Mĩ thuật 6 trang 16 và trả lời các câu hỏi:
 - Những hình ảnh màu sắc nào được sử dụng để thể hiện bài thực hành?
 -Bạn thích bài thực hành nào nhất? Vì sao?
-Giáo viên cho học sinh Tìm hiểu phần Em có biết sách giáo khoa trang 16.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc sách giáo khoa và thực hiện yêu cầu.
-GV đến các nhóm theo dõi và hỗ trợ học sinh lúc cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Học sinh trình bày câu trả lời.
- GV gọi HS khác nhận xét đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá nhận xét chuẩn kiến thức
- Học sinh tiến hành thảo luận về sản phẩm mỹ thuật đã thực hiện ở phần thể hiện. 
- Em có biết:
Biểu hiện của nguyên lý tương phản trong mỹ thuật thể hiện ở một số đặc điểm sau
+ Về đường nét : nét dài nét ngắn, nét thẳng nét cong, nét uốn lượn nét gấp khúc, nét thanh nét đậm.
+ Về màu sắc: màu sáng màu tối, màu đậm màu nhạt, màu nóng màu lạnh, màu trầm màu tươi sáng, màu chủ đạo màu bổ trợ,..
+ Về chất cảm: nhẵn xù xì, khô rát trơn láng,..
+ Về khói: khối nổi khối chìm, khối tỉnh khối động, khối cứng khối mềm, khối đặc khối rỗng, khối dày khối mỏng ảnh,..
HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG
1.Mục tiêu:
Biết cách sử dụng kĩ năng, kiến thức trong chủ đề để mô tả tạo hình ngôi nhà trong những bức tranh của hoạ sĩ Vincent Willem Van Gogh.
2.Nội dung:
–	 GV hướng dẫn HS quan sát SPMT của nhóm;
–	HS thảo luận theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Mĩ thuật 6, trang 16.
3.Sản phẩm học tập:
–	 Cảm nhận, phân tích được vẻ đẹp ngôi nhà trong TPMT.
4.Tổ chức thực hiện:
 –	GV yêu cầu HS mở SGK Mĩ thuật 6, trang 17, xem hai tranh: Auvers-sur-Oise street (Con đường ở vùng Auvers-sur-Oise); và Thatched cottages at Cordeville, Auvers-sur-Oise (Nhà tranh ở làng Cordeville, vùng Auvers sur Oise) hoặc tranh, ảnh, clip đã sưu tầm (nếu có) và nêu các gợi ý để HS nhận biết về cách sử dụng nét, hình, màu sắc, màu đậm, màu nhạt và nguyên lý tương phản trong tranh của hoạ sĩ Vincent Willem Van Gogh.
–	GV hướng dẫn HS phân tích nguyên lý tương phản trong hai bức

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_lop_6_bo_sach_ket_noi_tri_thuc_va_cuoc_song.docx