Giáo án Mĩ thuật 6 - Chủ đề 4, Bài 7: Mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử

Giáo án Mĩ thuật 6 - Chủ đề 4, Bài 7: Mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử

- Năng lực chung:

+ Năng lực tự chủ tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập, vật liệu học tập.

+ Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết trao đổi trong quá trình học, biết thuyết trình sản phẩm

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tạo ra sản phẩm theo ý thích.

- Năng lực riêng ( năng lực đặc thù):

+ Năng lực nhận biết: Biết được một số di sản mttg thời kì tiền sử.

+ Biết cách khai thác giá trị tạo hình trong mô phỏng trong trang trí sản phẩm.

+ Biết phân tích đánh giá sản phẩm: Biết trưng bày sản phẩm, giới thiệu chia sẽ sản phẩm của mình và của bạn.

- Năng lực tìm hiểu:

+ Dựa vào các sản phẩm trong sách cũng như hình ảnh khác nhận xét được nguồn gốc các tác phẩm đó.

 

docx 6 trang Dương Tử Quỳnh 03/06/2022 5420
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 6 - Chủ đề 4, Bài 7: Mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ 4: BÀI 7 MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ TIỀN SỬ
( TIẾT 1)
MỤC TIÊU.
NĂNG LỰC:
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập, vật liệu học tập.
+ Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết trao đổi trong quá trình học, biết thuyết trình sản phẩm
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tạo ra sản phẩm theo ý thích.
Năng lực riêng ( năng lực đặc thù):
+ Năng lực nhận biết: Biết được một số di sản mttg thời kì tiền sử.
+ Biết cách khai thác giá trị tạo hình trong mô phỏng trong trang trí sản phẩm.
+ Biết phân tích đánh giá sản phẩm: Biết trưng bày sản phẩm, giới thiệu chia sẽ sản phẩm của mình và của bạn.
Năng lực tìm hiểu:
+ Dựa vào các sản phẩm trong sách cũng như hình ảnh khác nhận xét được nguồn gốc các tác phẩm đó.
PHẨM CHẤT:
Phẩm chất chăm chỉ: Đọc tài liệu, chuẩn bị đồ dùng thực hiện tham gia các hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.
Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tìm hiểu vẽ đẹp tạo hình mt thế giới thời kì tiền sử.
+ Yêu thích môn học bởi sự đa dạng, phong phú và lịch sử lâu đời của loại hình mĩ thuật tiền sử.
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
GIÁO VIÊN:
Máy tính, tranh ảnh 
Ứng dụng google meet.
Bài giảng Powepoit, phiếu học tập.
HỌC SINH:
Giấy màu, màu vẽ, kéo 
SGH, hình ảnh sưu tầm.
Tài khoản google meet.
TIẾN HÀNH DẠY HỌC.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (7 PHÚT).
Mục tiêu: Giúp học sinh xác định yêu cầu tìm hiểu của bài, đồng thời tạo hứng thú cho hs khi vào bài mới.
Nội dung: Cho hs xem một số hình ảnh thời kì đồ đá ( nguyên thủy) của Việt Nam
Sản phẩm: Vận dụng kiến thức môn lịch sử để học sinh biết được các hình ảnh đó để liên hệ vào bài mới:
 Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv trình chiếu một số hình ảnh trên háng đá .ở Việt Nam.
Thực hiện nhiệm vụ:
GV Yêu cầu hs quan sát để xác định thời kỳ lịch sử tương ứng.
Báo cáo kết quả thực hiện:
GV gọi một vài học sinh trả lời.
Đánh giá nhiệm vụ:
Gv nhận xét và nêu nội dung vào bài mới: Thời nguyên thủy là thời kỳ đầu tiên của xã hội loài người, là thời kỳ đồ đá của xã hội nguyên thủy ( trình chiếu các hình ảnh) cũng đồng nghĩa với tiền sử, là lúc còn chưa ra đời lịch sử viết thành văn. Vậy mt tiền sử thế giói có những điều gì đặc biệt hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
Hs quan sát để xác định thời kỳ lịch sử.
Hs trả lời.
Hs ghi bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 23 phút)
*Tìm hiểu một số di sản mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử.
Mục tiêu: 
Giúp học sinh biết được một số di sản MT thế giới thời kỳ tiền sử.
Giúp hs biết được nguồn gốc các bức tranh trên các hang đá.
Giúp hs làm quen với lịch sử mt.
Nội dung: 
GV hướng dẫn hs quan sát, tìm hiểu tạo hình qua một số hình inh họa trong SGK.
HS quan sát và tìm hiểu một số di sản MTTG thời kỳ tiền sử.
c. Sản phẩm: 
+ Giúp học sinh bổ sung kiến thức từ đơn giản đến cơ bản để hiểu hơn về vẽ đẹp tạo hình MT thời kỳ tiền sử.
Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Chuyển giao nhiệm vụ:
GV hướng dẫn hs quan sát SGK kết hợp với hình ảnh trình chiếu tranh trên các hang động, khắc trên đá.
Thực hiện nhiệm vụ:
GV yêu cầu hs quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Hình ảnh trên hang động và khắc trên đá thời kì tiền sử diễn tả hình tượng gì?
+ Những hình ảnh được thể hiện có đặc điểm gì?
+ Phù điêu ở thung lũng Val Camonica (ý) khác hình gì?
+ Tượng voi ma mút ở hang động Vogelherd có niên đại bao nhiêu năm?
Báo cáo sản phẩm:
GV gọi cá nhân học sinh trả lời.
Đánh giá sản phẩm:
GV gọi Học sinh khác đánh giá câu trả lời của bạn
GV đánh giá và chốt nội dung.
GV liên hệ một số hình ảnh về thời tiền sử Việt Nam để hs hiểu thêm ( Trình chiếu).
Hs quan sát sách giáo khoa kết hợp quan sát hình ảnh trình chiếu của giáo viên.
Hs trả lời ( dự kiến câu trả lời của học sinh)
+ Hình tượng các con vật, đặc điểm diễn tả sự vật trong thiên nhiên.
+ Phù điêu tìm thấy 10.000 năm trước công nguyên. 
+ Voi có 25.000 năm trước công nguyên.
Họ sinh quan sát.
HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG . ( Giao nhiệm vụ và hoàn thiện bài ở nhà)
 ( 7 phút )
Mục tiêu:
Hs vận dụng các bước vẽ để hoàn thành sản phẩm.
Nội dung:
Học sinh tham khảo để sử dụng hoa văn, họa tiết vào trong sản phẩm.
Sản phẩm.
Tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau....
Tổ chức thực hiện
Gv yêu cầu thực hiện và và báo cáo tiến độ 
Gv yêu cầu hs nào đã xong quay sản phẩm và gửi sản phẩm vô nhóm mà giáo viên đã lập.
Gv yêu cầu hs hoàn thiện bài ở nhà nếu chưa xong và đem vô nhóm..
 CHỦ ĐỀ 4: BÀI 7 MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ TIỀN SỬ
( TIẾT 2)
MỤC TIÊU.
NĂNG LỰC:
Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp hợp tác: biết thuyết trình sản phẩm
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tạo ra sản phẩm theo ý thích.
Năng lực riêng ( năng lực đặc thù):
+ Biết cách khai thác giá trị tạo hình mô phỏng trong trang trí sản phẩm.
+ Biết phân tích đánh giá sản phẩm: Biết trưng bày sản phẩm, giới thiệu chia sẽ sản phẩm của mình và của bạn.
Năng lực tìm hiểu:
+ Dựa vào các sản phẩm trong sách cũng như hình ảnh khác nhận xét được nguồn gốc các tác phẩm đó.
PHẨM CHẤT:
Phẩm chất chăm chỉ: Đọc tài liệu, chuẩn bị đồ dùng thực hiện tham gia các hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.
Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tìm hiểu vẽ đẹp tạo hình mt thế giới thời kì tiền sử.
+ Yêu thích môn học bởi sự đa dạng, phong phú và lịch sử lâu đời của loại hình mĩ thuật tiền sử.
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
GIÁO VIÊN:
Máy tính, tranh ảnh 
Ứng dụng google meet.
Bài giảng Powepoit, phiếu học tập.
HỌC SINH:
Giấy màu, màu vẽ, kéo 
SGH, hình ảnh sưu tầm.
Tài khoản google meet.
 HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP ( kết hợp ở nhà và trực tuyến) ( 25 Phút)
Hoạt động 3.1. Cách thực hiện ( 8 phút) 
Mục tiêu:
Giúp học sinh hiểu cơ bản các bước để tạo được một số sản phẩm mĩ thuật và sử dụng tạo hình thời kì tiền sử.
Nội dung:
Học sinh quan sát và tìm hiểu các bước để tạo và trang trí một chiếc ống đựng bút bằng giấy.
Sản phẩm:
Thực hiện sản phẩm theo các bước.
Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Chuyển giáo nhiệm vụ:
GV hướng dẫn hs quan sát các bước trong sách giáo khoa kết hợp trình chiếu trực qua cách làm một chiếc ống đựng bút có trang trí hình ảnh mĩ thuật thời tiền sử.
GV vừa chiếu vừa phân tích các bước.
GV trình chiếu và phân tích các sản phẩm trong sách giáo khoa và sản phẩm sưu tầm.
Thực hiện nhiệm vụ: 
GV yêu cầu học sinh thực hiện.
GV yêu cầu học sinh nhắc lại các bước. 
Báo cáo sản phẩm:
GV gọi hs nhắc lại các bước.
Đánh giá sản phẩm.
GV yêu cầu hs đánh giá câu trả lời của học sinh.
GV bổ sung và chốt nội dung.
Học quan sát.
Hs thực hiện các bước ( dự kiến câu trả lời)
+ Gấp đôi nữa trên tờ giấy theo chiều dọc.
+ Gấp đôi nữa còn lại theo chiều ngang.
+ Gấp 2 bên vào giữa.
+ Dán 2 phần đã gấp vào nhau.
+ Ghép 4 hình để hoàn thành sản phẩm
+ Sử dụng sản phẩm
Hs báo cáo.
Hs hoàn thiện bài ở nhà.
Hoạt động 3.2. Học sinh luyện tập ( 17 phút)
Mục tiêu: Học sinh làm ra được một sản phẩm theo yêu cầu của giáo viên.
Nôi dung: GV nhắc nhở học sinh thực hiện tuần tự các bước, cách sử dụng màu, đường nét, hình mảng tương phản để sản phẩm trở nên sinh động.
Sản Phẩm: Chọn những họa tiết trong sách giáo khoa để trang trí hộp bút.
Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv giao nhiệm vụ ( thông qua hệ thống quản lý lớp học do gv lâp). Hs sử dụng giấy màu, kéo, hồ dán, màu vẽ để thực hiện sản phẩm.
GV lưu ý về ý tưởng:
+ Sản phẩm tạo hình như thế nào? Hình dáng công năng sử dụng ra sao? Sản phẩm sự dụng hình ảnh nào của di sản mĩ thuật thế giới thời tiền sử.
Thực hiện nhiệm vụ.
GV yêu cầu hs thực hiện:
Báo cáo sản phẩm:
GV yêu cầu hs báo cáo về tiến độ làm việc.
Đánh giá sản phẩm:
GV yêu cầu hs chia sẽ màn hình hoặc chụp lai và trình bài sản phẩm.
GV yêu cầu hs chưa xong hoàn thiện bài và nộp sản phẩm bằng cách chụp và gửi qua nhóm.
HS lắng nghe và quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.
Học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Học sinh báo cáo tiến độ
Hs trình bài.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG . ( Giao nhiệm vụ và thực hiện ở nhà)
phút )
Mục tiêu:
Hs vận dụng kiến thức sử dụng mĩ thuật thế giới thời tiền sử để mô phỏng một sản phẩm vẽ hoặc nặn.
Nội dung:
Học sinh tham khảo để sử dụng hoa văn, họa tiết vào trong bài trang trí.
Sản phẩm.
Sản phẩm được rang trí bởi tạo hình MT thế giới thời kì tiền sử
Tổ chức thực hiện
GV cho học sinh tìm hiểu phần em có biết trong SGK để hiểu thêm về tạo hình.
GV cho hs lựa chọn hình ảnh tiêu biểu của di sản mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử để trang trí và sáng tạo thẻ đánh dấu sách.
GV vận động khuyến khích cá nhân để sản phẩm hoàn thiện và đẹp hơn.
Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_mi_thuat_6_chu_de_4_bai_7_mi_thuat_the_gioi_thoi_ki.docx