Bài kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề 2 (Có đáp án)

Bài kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề 2 (Có đáp án)

Bài 4(1,5đ) .Trong thùng có 60l xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 40%và lần thứ 2 là số lít xăng đó . Hỏi trong thùng có bao nhiêu lít xăng?

Bài 5,(1,5đ) Cho hai góc kề bù xÔy và yÔy’ biết xÔy bằng góc xÔy’ .tính xÔyvà yÔy’

 

doc 5 trang huongdt93 08/06/2022 1280
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ II
Bài1:(2đ)Trong các câu sau đâyhãy chỉ ra câu nào đúng câu nào sai:
a/ tỉ số của 60 cm và 1,5m là 
b/ của x là 30 thì x =20 
c/ < 
d/ hai góc có số đo bằng1350 và 550 thì bù nhau 
Bài 2(2đ)Chọn đáp án đúng trong các phương án đúng A-B-C-D
1 bằng:
 A/ ; B/ ; C/ 
2,Phân số rút gọn đến phân số tối giản là :
A/ ; B/ ; C/
Tổng của -
Kết quả là :
A/ 0 ; B/ ; C/1 
Bài 3(3đ)
1/Thực hiện phép tính (nhanh chóng nếu có thể )
a/ M=
b/ N=
2/ Tìm x biết 
3
Bài 4(1,5đ) .Trong thùng có 60l xăng người ta lấy ra lần thứ nhất 40%và lần thứ 2 là số lít xăng đó . Hỏi trong thùng có bao nhiêu lít xăng? 
Bài 5,(1,5đ) Cho hai góc kề bù xÔy và yÔy’ biết xÔy bằng góc xÔy’ .tính xÔyvà yÔy’ 
BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁPÁN
Bài1 . Mỗi ý được 0,5 đ tổng 2đ
a)đúng 0,5đ
	b)sai	 0,5đ
	c)đúng 	0,5đ
	d)sai	 0,5đ
Bài 2 	
 1) A/ được 0.5đ
 2)B/ được 0,5đ
 3)A/được 1đ
Baì 3. 1,Mỗi ý 1đ tổng 2đ
a, M= 0,25đ
 M= 0,25 
 M= 	0,25đ
 M=0+	0,25đ
b, N= (0,5đ)
N=
2) Tìm x được 1đ
Bài 4(1,5đ)
Lần thứ I người ta lấy ra số (l) xăng là :
40%.60 =24(l) (0,5đ)
Lần thứ II người ta lấy ra số (l) xăng là :
 =18(l) (0,5đ)
trong thung còn số (l)xăng là :
60-(24+18)=18 (l) (0,5đ)
Bài5:
y
O
x
y
Vì 2 góc :
 x Ôy và yÔy’ là góc kề bù nên :
xÔy +yÔy’= 1800 (1) (0.25đ)
Do xÔy =yÔy’ =5. xÔy (0,25đ)
thay vào (1) ta có :
xÔy+5.xÔy=1800 do đó (0,25đ)
6 xÔy =1800
=> xÔy =1800:6=300 
và yÔy’=300= 1500

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_de_2_co_dap_an.doc