Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo (Có đáp án)

Bài 3. (2,5 điểm)

 a) Tìm x để giá trị phân số và phân số bằng nhau.

 b) Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn điều kiện

 c) Một lớp có 45 học sinh làm bài kiểm tra. Số bài lớp đó đạt điểm giỏi bằng tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng số bài còn lại. Tính số bài đạt điểm trung bình, biết rằng lớp đó không có bài được điểm yếu và điểm kém.

Bài 4. (2,0 điểm)

 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB sao cho góc AOB = 550, vẽ tia OC sao cho góc AOC = 1100

 a) Tính số đo góc BOC.

 b) Vẽ tia OB’ là tia đối của tia OA. Tính số đo góc BOB’.

 

doc 4 trang huongdt93 08/06/2022 1770
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	 	ĐỀ KSCL HỌC KÌ II
	 Năm học 2017 - 2018
	 MÔN: TOÁN 6
	(Thời gian 90 phút không kể giao đề)
Bài 1. (2,0 điểm)
Tính giá trị của các biểu thức:
a) .	b) 
c) 	d) 
Bài 2. (2,5 điểm) 
	a) Tìm giá trị của x biết 
	b) Tìm giá trị của x biết 
	c) Tìm x nguyên để các phân số sau là số nguyên 
Bài 3. (2,5 điểm)
	a) Tìm x để giá trị phân số và phân số bằng nhau.
	b) Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn điều kiện 
	c) Một lớp có 45 học sinh làm bài kiểm tra. Số bài lớp đó đạt điểm giỏi bằng tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng số bài còn lại. Tính số bài đạt điểm trung bình, biết rằng lớp đó không có bài được điểm yếu và điểm kém.
Bài 4. (2,0 điểm)
	Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB sao cho góc AOB = 550, vẽ tia OC sao cho góc AOC = 1100
	a) Tính số đo góc BOC.
	b) Vẽ tia OB’ là tia đối của tia OA. Tính số đo góc BOB’.
Bài 5. (1,0 điểm)
	a) Tính 
b) Cho 2018 số tự nhiên là đều là các số lớn hơn 1 thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng trong 2018 số này, ít nhất sẽ có 2 số bằng nhau.
– – – – – – – – – Hết – – – – – – – – – 
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
	 Năm học 2017 - 2018
	 MÔN: TOÁN 6
Bài
Nội dung cần đạt
Điểm
Bài 1
(2,0điểm)
1 a) 0,5 điểm
0,25
0,25
1 b) 0,5 điểm
0,25
0,25
1 c) 0,5 điểm
0,25
0,25
1 d) 0,5 điểm
0,25
0,25
Bài 2
(2,5 điểm)
2 a) 1,0 điểm
0,25
0,25
0,25
Vậy 
0,25
2 b) 1,0 điểm
0,25
0,25
0,25
 Vậy 
0,25
2 c) 0,5 điểm
 là số nguyên khi là ước của 13
0,25
0,25
Bài 3
(2,5 điểm)
3 a) 1,0 điểm
0,25
0,25
0,25
Vậy 
0,25
3 b) 0,75 điểm
Do nên 
0,25
Vì x là số nguyên nên 
0,25
Vậy có hai giá trị tìm được là 
0,25
3 c) 0,75 điểm
 Số bài loại Giỏi là: bài
0,25
Số bài loại Khá là bài
0,25
Số bài loại Trung Bình bài
0,25
Bài 4
(2,0 điểm)
Vẽ hình
0,50
4 a (0,75 điểm)
Trên cùng nửa mặt phẳng, bờ là đường thẳng chứa OA, ta thấy
 do 
0,25
Nên tia OB nằm giữa tia OA và tia OC
Vì thế 
0,25
Thay số: 
0,25
4 b (0,75 điểm)
Vì tia OB’ là tia đối của tia OA nên góc AOB là góc bẹt
Suy ra tia OB nằm giữa tia OA và tia OB’
0,25
Suy ra 
0,25
Thay số: 
0,25
Bài 5
(1,0 điểm)
a) 
0,25
b) Giả sử trong 2018 số đó chẳng có số nào bằng nhau và tất cả các số đều lớn hơn 1. Thế thì:
0,25
Cơ mà:
 (theo phần a)
0,25
Thế nhưng đề bài cho (vô lý)
Vậy thể nào trong 2018 số tự nhiên đó cũng có 2 số bằng nhau.
0,25
------------------- Hết -----------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2017.doc