Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

Câu 1. Cho a, b Z. Trong các phép tính tìm số nguyên x sau đây, hãy chỉ ra các phép tính đúng :

 A) a + x = b x = a – b B) a - x = b x = a + b

 C) a + x = b x = b – a D) a - x = b x = b - a

Câu 2. Trong tập số nguyên Z, phép tính nào sau đây sai:

A) (-3).(-11)=-33 B) 27 . 2 = 54 C) (-7) . 9 = - 63 D) (-12) . (-5) = 60

Câu 3. Giá trị đúng của (-4)3 là:

A) -7 B) -64 C) +64 D) +12

Câu 4. Trong tập hợp số nguyên Z, tất cả các ước của 5 là:

A) 1; 5 B) 5; -5 C) 1; -1; 5; -5 D) 0; 1; -1; 5; -5.

 

doc 4 trang huongdt93 08/06/2022 1430
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NBK
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2018–2019
(Đề thi gồm 02 trang)
(Thời gian 90 phút không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Cho a, b Z. Trong các phép tính tìm số nguyên x sau đây, hãy chỉ ra các phép tính đúng :
 A) a + x = b x = a – b
B) a - x = b x = a + b
 C) a + x = b x = b – a
D) a - x = b x = b - a
Câu 2. Trong tập số nguyên Z, phép tính nào sau đây sai:
A) (-3).(-11)=-33
B) 27 . 2 = 54
C) (-7) . 9 = - 63
D) (-12) . (-5) = 60
Câu 3. Giá trị đúng của (-4)3 là:
A) -7 
B) -64
C) +64
D) +12
Câu 4. Trong tập hợp số nguyên Z, tất cả các ước của 5 là:
A) 1; 5
B) 5; -5
C) 1; -1; 5; -5
D) 0; 1; -1; 5; -5.
Câu 5. Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số?
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 6. Cho biết . Số x thích hợp là:
A) x=10
B) x=-10
C) x=63
D) x=57
Câu 7. Rút gọn phân số 	 ta được phân số tối giản là:
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 8. Trong các số sau số nào là mẫu chung của các phân số ?
A) 21
B) 63
C) 42
D) 147
Câu 9. Cho x = . Giá trị của x là: 
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 10. là kết quả của phép chia :
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 11. Khi đổi hỗn số thành phân số ta được kết quả:
A. .
B. .
C. 
D. .
Câu 12. Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu của a bằng 4?
A. 10
B. 12 
C. 14
D. 16
Câu 13. Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia 
A) Song song
B) Trùng nhau
C) Cắt nhau
D) Đối nhau
Câu 14. Với những điều kiện sau, điều kiện nào khẳng định tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz :
	A) xOz+zOy=xOy 	 B) xOy+yOz=xOz	
	C) yOx+xOz=yOz 	 D) xOy=yOz
Câu 15. Ot là tia phân giác của góc xOy nếu thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
	A) xOt+ tOy=xOy	 	B) xOt=xOy=	
	C)	xOt=xOy	D) xOt=tOy=
II. TỰ LUẬN (7 điểm). 
Bài 1. (1,5điểm) 
	a) (-2018) - (172 - 2018)	b) + + + + 
	c) 
Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:
	a) ) b) = 	 c) 
Bài 3. (1,0 điểm) Trường có 1008 học sinh . Số học sinh khối 6 bằng tổng số học 	sinh toàn trường . Số học sinh nữ của khối 6 bằng số học sinh khối 6 . 
	a)Tính số học sinh nữ , nam của khối 6 . 
	b)Số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh khối 6?
Bài 4(2,0đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ hai tia Ay, Az sao cho 
	 = 800, =1300
	a) Tính .
	b)Vẽ tia Am là tia đối của tia Ax .Chứng tỏ tia Az là tia phân giác của 	 
Bài 5(1,0đ):
	a)Tính nhanh: 
	b)Tìm các giá trị nguyên của n để phân số có giá trị là số nguyên
----------------- Hết ------------------
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM
TRƯỜNG THCS NBK
ĐỀ TOÁN 6 HỌC KỲ II (2018-2019)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
C
A
B
C
A
B
B
B
A
A
D
A
D
B
D
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm)
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài
Yêu cầu cần đạt
Điểm
Bài 1
(1,5đ)
a) (-2018) - (172 - 2018) = -2018 -172 + 2018 
= -172 
0,25
0,25
b) + + + + = + + + + 
 + () + ( ) = 1+ (-1) + 0 = 0
0,25
0,25
c) 
0,25
0,25
Bài 2
(1,5đ)
a) -8+2x = 22.3=> -8 +2x = 4.3 =>-8 + 2x = 12 
=> 2x = 12 + 8 => 2x = 20 => x = 10. Vậy x = 10
0,25
0,25
b) = => 3.(x - 1) = 9.8 
=> 3x - 3 = 72 => 3x = 75 => x = 25
	Vậy x = 25
0,25
0,25
c) hoặc 
TH1: TH2: 
0,25
0,25
Bài 3
(1,0đ)
Số học sinh khối 6 là: 1008. = 360 (học sinh)
Số học sinh nữ của khối 6 là: 360.= 144 (học sinh)
Số học sinh nam của khôi 6 là: 360 – 144 = 216 ( học sinh)
Số phần trăm học sinh nữ so với số học sinh cả khối 6 là:
(144:360).100% = 40%
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 4
(2,0đ)
Vẽ hình đúng, chính xác
0,5
a)Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax có < 
 (vì 800 < 1300) 
 Tia Ay nằm giữa hai tia Ax và Az + = 
Hay 800 + 1300 = 1300 – 800 = 500
0,25
0,25
0,25
b)Vì Am và Ax là hai tia đối nhau Hai góc mAz và zAx kề bù
 + = 1800 Hay +1300 = 1800 = 500
Vì Am và Ax là hai tia đối nhau Hai góc mAy và yAx kề bù
 + = 1800 Hay +800 = 1800 = 1000
Từ = 500 , = 500 , = 1000 = ( = 500)
ậy Az là tia phân giác của góc mAy (đpcm)
0,25
0,25
0,25
Bài 5
(1,0đ)
a) + + + + = + . + .
= + . + . = + + = 3 + = 3
0,25
0,25
b) Để Có giá trị nguyên thì 6n - 3 3n + 1 
=> 2(3n + 1 ) - 5 3n + 1 mà 2(3n + 1 ) 3n + 1 với mọi n 
=> 5 3n + 1 => 3n + 1 Ư(5) mà n => 3n + 1 chia cho 3 dư 1
=> 3n + 1 => 3n => n . 
 Vậy n 
0,25
0,25
Tổng
10 điểm
Chú ý:
- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa;
- Vẽ hình sai không chấm, không vẽ hình làm đúng phần nào cho nửa số điểm phần đó;
- Trong một câu nếu phần trên sai thì không chấm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó;
- Trong một bài có nhiều câu nếu HS công nhận KQ câu trên để làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm.
---------------- Hết------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2018.doc