Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán Lớp 6 - Năm học 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán Lớp 6 - Năm học 2016-2017

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:

 a)

 b)

 c)

Câu 2: (1 điểm)

Không tính giá trị cụ thể của hai biểu thức A, B. Hãy so sánh A và B:

Cho A = 200009.200011 và B = 200010.200010

Câu 3: (1điểm)

 Tìm biết:

 x + (x+1) + (x+2 )+ + (x+2011) = 2037150

Bài 4: (2 điểm) Tìm x biết :

 a)

 b)

 

doc 3 trang tuelam477 4110
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán Lớp 6 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR
Tr­êng THCS EaTul 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học: 2016-2017
Môn thi: Toán lớp 6
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) 
 b) 
 c) 
Câu 2: (1 điểm)
Không tính giá trị cụ thể của hai biểu thức A, B. Hãy so sánh A và B: 
Cho A = 200009.200011 và B = 200010.200010
Câu 3: (1điểm)
 Tìm biết:
 x + (x+1) + (x+2 )+ + (x+2011) = 2037150
Bài 4: (2 điểm) Tìm x biết :
 a) 
 b) 
Câu 5: (1điểm)
	 Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho (2x + 1)(y – 5) = 15
Câu 6: (1điểm)
 So sánh các phân số 
 và 
Câu 7: (1 điểm)
 Tìm biết : 1< < 4
HẾT
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG KHỐI 6 NĂM HỌC 2016-2017
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) = 0,5đ
 = 0,5đ
b) = 
 = = 0,5đ
 = 0,5đ
c) = 
 = 0,5đ 
 = 0,5đ
Câu 2: (1 điểm) 
A = 200009.2011 = 200009.(200010 + 1) = 200009.200010 + 200009 (0,5đ)
B = 200010.200010 = (200009 + 1).200010 = 200009.200010 + 200010 0,5đ)
Vậy A < B
Câu 3: (1điểm)
	 x + (x+1) + (x+2 )+ + (x+2011) = 2037150	
	 (0,5đ)
 x = 7	 (0,5đ)
Câu 4: (1 điểm)
	(x + 1).(2y – 5) = 15
 (x + 1).(2y – 5) =3.5=1.15	
x + 1 và 2y – 5 là ước của 15 (y > 2)	
	(Mỗi hàng đúng 0.25đ)
x+1
2y-5
x
y
5
3
4
4
3
5
2
5
15
1
14
3
1
15
0
10
Bài 5. Tìm x
 a) ↔ 0,5đ
 ↔ 
 ↔ 0,5đ
b) 
 0,5đ
 0,5đ
Câu 6: (1 điểm)
 (0,5đ)
	Do đó A < B	 (0,5đ)	
Câu 7: (1 điểm)
	1< < 4 	
	 (0,25đ)
 Nếu x–2 = 2 hoặc x–2 = –2 x = 4 hoặc x = 0 (0,25đ)
 Nếu x–2 = 3 hoặc x–2 = –3 x = 5 hoặc x = –1 (0,5đ)
HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_sinh_gioi_cap_truong_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2016.doc