Một số đề ôn tập hè môn Toán Lớp 6 năm 2020

Một số đề ôn tập hè môn Toán Lớp 6 năm 2020

Đề 2.

Câu 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau: (Hợp lý nếu có thể)

a) b) 2019 . 213 + 87 . 2019 c) –1911 – (2020 – 1911)

Câu 2. (2điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) |x – 2| = 3. b) 46 – ( x –11 ) = – 48

Câu 3. (2điểm) Học sinh lớp 6A đã trồng được 112 cây trong ba ngày. Ngày thứ nhất trồng được số cây. Ngày thứ hai trồng được số cây còn lại. Tính số cây học sinh lớp 6A trồng được trong ngày thứ ba ?

Cấu 4. (3điểm) Cho có số đo bằng . Vẽ tia nằm trong sao cho là góc vuông. Vẽ tia phân giác của .

a) Tính số đo .

b) Chứng tỏ rằng tia là tia phân giác của .

c) Gọi tia là tia đối của tia . Tính số đo của .

 

doc 8 trang haiyen789 15/04/2021 8900
Bạn đang xem tài liệu "Một số đề ôn tập hè môn Toán Lớp 6 năm 2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP TOÁN 6 HÈ 2020
ĐỀ 1.
Câu 1. (3đ) Tính hợp lý: 
 a) –1911 – (1234 – 1911) b) 156.72 + 28.156 c) 
Câu 2. (2đ) Tìm xZ biết: 
 a) 3x + 17 = 2 b) . 
Câu 3. (2đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 56 mét, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
Câu 4. (3đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy bằng 600, góc xOz bằng 1200.
a. Tính góc yOz?
b. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không?
c. Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính góc kề bù với góc yOz?
Đề 2.
Câu 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau: (Hợp lý nếu có thể) 
a) b) 2019 . 213 + 87 . 2019 c) –1911 – (2020 – 1911) 
Câu 2. (2điểm) Tìm số nguyên x, biết:
a) |x – 2| = 3. b) 46 – ( x –11 ) = – 48
Câu 3. (2điểm) Học sinh lớp 6A đã trồng được 112 cây trong ba ngày. Ngày thứ nhất trồng được số cây. Ngày thứ hai trồng được số cây còn lại. Tính số cây học sinh lớp 6A trồng được trong ngày thứ ba ?
Cấu 4. (3điểm) Cho có số đo bằng . Vẽ tia nằm trong sao cho là góc vuông. Vẽ tia phân giác của .
Tính số đo .
Chứng tỏ rằng tia là tia phân giác của .
Gọi tia là tia đối của tia . Tính số đo của . 
Đề 3.
Câu 1. (3đ)
1. Thực hiện phép tính; a) b) 
2. Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ?
Câu 2. (2đ) Tìm x, biết:
a. 	 b. 
Câu 3. (2đ). Kết quả một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số bài loại khá chiếm tổng số bài và còn lại 12 bài trung bình. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối 6. 
Câu 4. (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia vẽ hai tia sao cho 
 a) Tính 
 b) Chứng tỏ tia Az là phân giác của 
 c) Gọi tia là tia đối của tia Tính 
Đề 4.
Câu 1. Tính nhanh (3đ)
a) - 25 . 72 + 25 . 21 – 49 . 25 b) c) 
Câu 2. (2điểm)
a) Tìm , biết: .
b) Lớp 6A có số học sinh thích bóng bàn, số học sinh thích bóng đá. Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn lớp 6A yêu thích hơn ?
Câu 3. (2điểm) Vườn nhà bạn Mai trồng tất cả 120 cây ăn quả bao gồm bốn loại cây là xoài, mít, táo và bưởi. Số cây xoài bằng tổng số cây trong vườn, số cây mít bằng 40% tổng số cây trong vườn. Số cây táo bằng tổng số cây xoài và cây mít, còn lại là số cây bưởi. Hỏi nhà bạn Mai trồng mỗi loại bao nhiêu cây ?
Câu 4. (2điểm) Cho xOy và yOz là hai góc kề bù, Gọi Ot và Ot’ lần lượt là tia phân giác của góc xOy và góc yOz. Tính góc tOt’
Câu 5. (1điểm) Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa măn: –7
Đề 5.
Câu 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau: 
 b) 2019 . 213 + 87 . 2019 c) –1911 – (2020 – 1911) 
Câu 2. (2,0 điểm) 
1. Tìm x, biết: a. . b. 2x - 17 = 3
2. Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ?
Câu 3. (2điểm) 
	Học sinh lớp 6A đã trồng được 112 cây trong ba ngày. Ngày thứ nhất trồng được số cây. Ngày thứ hai trồng được số cây còn lại. Tính số cây học sinh lớp 6A trồng được trong ngày thứ ba ?
Câu 4. (3 điểm)	
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia , vẽ hai tia và sao cho 
.
 a. Tia có nằm giữa hai tia và không ? Vì sao ?
 	b. Tính số đo của góc yOz?
	c. Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không?
Bài 1. Thực hiện phép tính:
a) b) c) 	 d) 
Bài 2. Tính nhanh:
 a) 	 b) 
 c) 	 d) 
Bài 3. Tìm số x biết:
 a) 	 b) 	 c) 
Bài 4. 
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot và Oy sao cho góc xOt = 300 ; góc xOy = 600.
Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính góc tOy?
Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích.
TRƯỜNG THCS TRÙ HỰU
ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1. (3 điểm) 
 Thực hiện các phép tính sau: 
 b) 2019 . 213 + 87 . 2019 c) –1911 – (2020 – 1911) 
Câu 2. (2,0 điểm) 
	1. Tìm , biết:
a. . b. 2x - 17 = 3
	2. Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ?
Câu 3. (1,5 điểm) 
Học sinh lớp 6A đã trồng được 112 cây trong ba ngày. Ngày thứ nhất trồng được số cây. Ngày thứ hai trồng được số cây còn lại. Tính số cây học sinh lớp 6A trồng được trong ngày thứ ba ?
Câu 4. (3,5 điểm)	
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia , vẽ hai tia và sao cho 
.
 a. Tia có nằm giữa hai tia và không ? Vì sao ?
 	b. Tính số đo của góc yOz?
	c. Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không?
--------------------------------Hết-------------------------------
Họ và tên thí sinh:..... ........................................... Số báo danh:...................
TRƯỜNG THCS TRÙ HỰU
HƯỚNG DẪN CHẤM THI LẠI
MÔN: TOÁN LỚP 6
Lưu ý khi chấm bài:
Dưới đây chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ. Nếu học sinh giải cách khác đúng thì chấm và cho điểm từng phần tương ứng. 
Câu
Sơ lược các bước giải
Điểm
Câu 1
3. điểm
a.
1 điểm
 = 
0,5
= 
0,5
b.
1điểm
2019 . 213 87 . 2019 = 2019 . (213 + 87)
0,5
 = 2019 . 300 = 605700
0,5
c.
1điểm
–1911 – (2020 – 1911) = - 1911 – 2020 + 1911 
0,5
 = - 1911 + 1911 – 2020 = 2020
0,5
Câu 2
3.. điểm
1a. 
0,75 điểm
0,5
0,25
0,5
Vậy 
0,25
1b. 
0,75 điểm
2x – 17 = 3 2x = 3 + 17
0,5
2x = 20
0,25
X = 20 : 2 = 10
0,5
Vậy: x = 10
0,25
2. 
0,5điểm
Tính được tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là 5% 
0,5
Câu 3
2. điểm
2. điểm
Số cây trồng được trong ngày thứ nhất là: = 42 (cây)
0,5
Số cây còn lại sau ngày thứ nhất là: 112 – 42 = 70 (cây)
0,5
Số cây trồng được trong ngày thứ hai là: = 40 (cây)
0,5
Số cây trồng được trong ngày thứ ba là: 
112 – (42 + 40) = 30 (cây)
0,5
Câu 4
2. điểm
Ve dung hinh
0,5
a.
2.5 điểm
Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .
0,75
Vì trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, có và nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (1)
0,75
Điểm toàn bài
10 điểm
Bài 2. Tính nhanh 
a. 6 b. 6 c. 7 
Dạng 2: Tìm x, biết
Bài 3. Tìm xZ biết : 
i) |x – 3| = 6	k) 12 - |x| = 8	 
Bài 1. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa măn:
 a. –7 b. –9 c. |x| < 2013
Bài 2. Thực hiện phép tính:
a) b) c) 	 d) 
Bài 3. Tính nhanh:
 a) 	 b) 
 c) 	 d) 
Bài 4. Tìm số x biết:
 a) 	 b) 	 c) 
 d) 	 e) 	 f) 
Bài 5. 
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot và Oy sao cho góc xOt = 300 ; góc xOy = 600.
Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính góc tOy?
Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích.
Bài 2. Tìm x, biết:
a. b. x – 43 = (57 – x) – 50
Bài 3. Kết quả một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số bài loại khá chiếm tổng số bài và còn lại 12 bài trung bình. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối 6. 
Bài 4. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho = 300; = 700 
a. Tính góc yOt. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? 
b. Gọi Om là tia đối tia Ox. Tính góc mOt. 
c. Gọi tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính góc aOy.

Tài liệu đính kèm:

  • docmot_so_de_on_tap_he_mon_toan_nam_2020.doc