Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Hưng Mỹ (Có đáp án)

Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Hưng Mỹ (Có đáp án)

A/ Phần Lý thuyết (2 điểm): (Học sinh chọn 1 trong 2 câu sau)

Câu 1:

a. Phát biểu quy tắc nhân hai phân số.

b. Áp dụng tính:

Câu 2:

a. Tia phân giác của góc là gì?

b. Vẽ . Vẽ tia phân giác của .

 

doc 3 trang huongdt93 08/06/2022 1810
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Hưng Mỹ (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD - ĐT CHÂU THÀNH ĐỀ THI HỌC KỲ II
 TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ NĂM HỌC 2012 – 2013 
 ( ĐỀ CHÍNH THỨC) KHỐI LỚP: 6
 MÔN THI:TOÁN 
 Thời gian làm bài: 90 phút 
 (không tính thời gian chép đề)
A/ Phần Lý thuyết (2 điểm): (Học sinh chọn 1 trong 2 câu sau)
Câu 1:
Phát biểu quy tắc nhân hai phân số.
Áp dụng tính: 
Câu 2: 
Tia phân giác của góc là gì?
Vẽ . Vẽ tia phân giác của .
B/ Phần bài tập( 8 điểm): (Bắt buộc học sinh làm tất cả các câu sau đây)
Bài 1: Tính ( 2 điểm)
	a) 
 b) 
 Bài 2: Tìm x biết (3 điểm)
a) 
b) 
c) 
 Bài 3: Tìm một số biết của nó bằng 31,08(1điểm)
Bài 4: (2 điểm)Vẽ tia phân giác 0t của góc xoy có số đo 900.
 Tính số đo góc =?, = ?
 -----Hết -----
Ban ra đề kiểm tra
TT chuyên môn
Lã Anh Tuấn
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKII MÔN TOÁN 6 
( Năm học 2012-2013)
Câu
Nội dung
Điểm
1
a/ Quy tắc:Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.
1
b/ 
1
2
a/ Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
1
b/ 
1
Bài tập
1
a) 
1
0,25
0,25
0,25
0,25
2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
3
1
4
1
Tia Ot là tia phân giác của góc xOy,
 Do đó 
Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy
Nên 
0,25
0,25
0,25
0,25
Ban ra đề kiểm tra
TT chuyên môn
Lã Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_truong_thcs_hung_my_co_d.doc