Đề kiểm tra tự chọn học kỳ II môn Toán Lớp 6

Đề kiểm tra tự chọn học kỳ II môn Toán Lớp 6

Bài 2: Tìm tất cả các cặp số tự nhiên(a; b) thỏa mãn

(3a – 1)(3a – 2)(3a – 3)(3a – 4)(3a – 5)(3a – 6) = 2016b + 20159

Bài 3: Chứng minh rằng ƯCLN của a và b (aZ,BZ) cũng là ƯCLN của 5a + 3b và 13a + 8b.

Bài 4: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên khác 0 thì 3n + 1 và 4n + 1 nguyên tố cùng nhau.

 

docx 1 trang haiyen789 3600
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra tự chọn học kỳ II môn Toán Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA TỰ CHỌN LỚP 6 KÌ II
Bài 1: Tìm x biết 1x- 19999=11.3+13.5+15.7+ +197.99.
Bài 2: Tìm tất cả các cặp số tự nhiên(a; b) thỏa mãn 
(3a – 1)(3a – 2)(3a – 3)(3a – 4)(3a – 5)(3a – 6) = 2016b + 20159
Bài 3: Chứng minh rằng ƯCLN của a và b (a∈Z, B∈Z) cũng là ƯCLN của 5a + 3b và 13a + 8b.
Bài 4: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên khác 0 thì 3n + 1 và 4n + 1 nguyên tố cùng nhau.
Bài 5:

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_tu_chon_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_6.docx